KKI- hanketukea Etelä-Savoon, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kuudelle terveysliikuntahankkeelle Etelä-Savoon. Tukea myönnettiin yhteensä 23 800 euroa.

6.3.2017

KKI hanketukea Etelä-Savoon. Lue lisää, klikkaa tekstiä.

KKI-hanketukea Etelä-Savoon

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea kuudelle terveysliikuntahankkeelle Etelä-Savoon. Tukea myönnettiin yhteensä 23 800 euroa. Etelä-Savon Liikunta ry sai 15 500 euroa tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Haukiniemen Haka ry:lle myönnettiin 1 600 euroa tukea liikkumattomien keski-ikäisten liikuntaryhmien perustamiseen. Kyyhkylä Oy sai 1 500 euroa tukea työikäisten ja päätetyötä tekevien liikuntaryhmien perustamiseen. Mäntyharjun Virkistys ry sai 1 700 euroa tukea istumatyötä tekevien työikäisten liikuntaan kannustamiseen. Punkaharjun Yrittäjät ry:lle myönnettiin 1 500 euroa tukea yrittäjien kuntoliikunnan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen ryhmäliikunnan avulla. Savonlinnan seurakunta sai 2 000 euroa tukea työyhteisön hyvinvoinnin ja liikunnan lisäämiseen.

Lisäksi Etelä-Savon Liikunta ry:n Aktiivinen arki, iloinen ilta -hankkeelle myönnettiin KKI-kehittämishanketukea 20 000 € (lisätietoja mari.kurtti@esliikunta.fi).

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli 226 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 433 800 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki ->

KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2017.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.