KKI tukea Etelä-Savoon

26.2.2018

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea neljälle terveysliikuntahankkeelle Etelä-Savoon. Tukea myönnettiin yhteensä 21 200 euroa. Etelä-Savon Liikunta ry:lle myönnettiin 15 500 € tukea alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Kyyhkylä Oy sai 2 500 € tukea hoitotyötä tekevien lajikokeilujen järjestämiseen. Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle myönnettiin 1 200 € tukea omaishoitajien liikuntaryhmien järjestämiseen. Savonlinnan seurakunta sai 2 000 € tukea henkilöstön liikunnan toteuttamiseen.