Lasten Liike kerhotuen haku on auki!

7.3.2018

Urheiluseurat ja muut yhdistykset voivat hakea tukea monipuolisten liikuntakerhojen käynnistämiseen kouluilla lukuvuodelle 2018-2019

Lasten Liike kerhotuen haku on auennut  ja se on auki aina 31.3. kello 23.59 asti. Hakemuksen pääset täyttämään Suomisport-tunnuksilla. Voit tallentaa ja palata hakemukseen myöhemmin.

 

Vastuullisen hakijan tulee täyttää seuraavat kohdat:

1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry), yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim. seurakunta) tai em. tahot yhdessä. Vastuullinen taho, joka tulee olla nimettynä hakulomakkeeseen, vastaa loppukädessä hakemuksen paikkansa pitävyydestä ja sen toteuttamiskelpoisuudesta.

2. Vastuullinen hakija ei voi olla yritys (oy tms), koulu, kunta, lajiliitto eikä aluejärjestö. Jälkimmäiset tahot voivat kuitenkin olla yhteistyössä suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa.

3. Vastuulliselle hakijalla tulee olla y-tunnus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä jo tuen hakuvaiheessa.

4. Toiminnan toivottaan sijoittuvan iltapäiviin noin kello 12-16 välille. Perustellusti toiminta voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin. Toiminta on suunniteltava alustavasti jo hakuvaiheessa.

HUOM. Jos toimintaa toteuttaa enemmän kuin yksi taho, esimerkiksi neljä paikallista urheiluseuraa, yhdistystä tai muuta tahoa yhdessä, he ovat yksi hakijataho ja tekevät yhden tukihakemuksen toiminnasta. Tukipäätöksissä suositaan hakijoita, jotka toimivat ja järjestävät toimintaa yhteistyössä toistensa kanssa, esim. seurat keskenään tai seurat ja muut yhdistykset/tahot yhdessä.

Toiminnanjärjestäjät sitoutuva lisäksi

1. suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhon 1-2 kertaa / viikko, vähimmäisviikkomäärä 10 vk / lukukausi, 20 vk / lukuvuosi.

2. järjestämään kerhon koko lukuvuodeksi.

3. järjestämään kerhon mieluiten yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa.

4. viestimään kerhosta Lasten Liike iltapäivä -tunnuksen alla ja hyödynnetään sitä varten suunniteltuja materiaaleja. Lasten Liike tunnuksen tulee näkyä tukea myönnettyjen tahojen toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Yksittäisen kerhon ei kuitenkaan tarvitse olla nimetty ”Lasten Liike kerhoksi”, vaan Lasten Liike iltapäivä -tunnus voi toimia tunnuksena varsinaisen nimen lisäksi.

5. hallinnoimaan kerhoa ja keräämään palautetta kerhokerroista Suomisport-kerhotoiminnan digitaalista työkalua käyttäen. Vanhemmat tekevät myös lasten ilmoittautumisen kerhoon käyttäen digitaalista työkalua. Työkalu on kerhoille maksuton.

 

Kirjaudu Lasten Liike hakemukseen täältä Haku