Liikkuva opiskelu -avustushaku käynnissä!

8.2.2019

Suomalaisissa peruskouluissa toteutettu Liikkuva koulu -toiminta laajenee nyt lukio- ja ammatilliseen koulutukseen.

Jokainen oppilaitos voi kehittää omaa aktiivista opiskelupäivää omalla tavallaan. Liikkeelle lähdetään omista tarpeista ja toimenpiteet valitaan huomioiden esim. oman oppilaitoksen tilat ja toimintakulttuurin. Tavoitteena, että jokainen opiskelija liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Opiskelupäivän aktiivisuutta voidaan toteuttaa vaikka kannustamalla opiskelijoita kulkemaan matkoja omin voimin, pyörällä tai kävellen, käyttää opetuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä tai pitää tunnilla aktiivisuustaukoja. Tapoja on paljon ja liikkeelle lähtemiseen voi valita ne oman oppilaitoksen toimintaan sopivimmat.

Avustuksen hakuaikaa 8.3 2019 asti

Kehittämisavustusta haetaan lukuvuodelle 2019-2020 ja sen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille lukioihin ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Tarkat hakuohjeet löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta osoitteesta https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille

 

Liikunnan aluejärjestöiltä apua hakuun

15 liikunnan aluejärjestöä kautta koko Suomen auttavat oppilaitoksia avustushakemusten teossa. Niiltä löytyy hyvää kokemusta hakemusten tekoon sillä aluejärjestöt ovat jo vuosia olleet mukana Liikkuvien koulujen avustushakemusten teossa, sparraamassa kouluja ja kouluttamassa oppilaita ja opettajia. Aluejärjestöjen puoleen kannattaa siis kääntyä ja kysellä millaisin askelin oman oppilaitoksen osalta kannattaisi lähteä liikkeelle ja miten suunnitella oma toiminta.

www.minedu.fi
www.liikkuvaopiskelu.fi
www.liikunnanaluejarjestot.fi