Hei nuoret, nuorten parissa työskentelevät ja järjestötoimijat!

15.2.2019


Tervetuloa Yhdessä Uskallamme Enemmän–seminaariin! 19.3.2019 klo 8.30-16.15 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) Mikkelin kampuksen, A117–auditoriossa. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli. Tapahtuma on maksuton ja alkaa aamukahveilla klo 8.30

Yhdessä Uskallamme Enemmän! -seminaarin ytimessä ovat järjestötyön mielekkyys ja merkitys, myönteinen tunnistaminen, mielen hyvinvointi, nuorten vapaaehtoistyö sekä yhteistyön ja yhteisöllisyyden mahdollisuudet. Osallistumalla voit kehittää omaa ammattitaitoasi & saada uusia näkemyksiä! Tarkoituksenamme on mahdollistaa myös konkreettisten työkalujen hankkiminen niin omaa elämää, tulevaa tai nykyistä työtä sekä hyvinvoinnin rakentamista varten.

Tulevaisuus ei ole mikään epämääräinen asia edessäpäin, vaan se luodaan juuri tässä hetkessä, niillä valinnoilla, joita teemme nyt!

 

 

Linkit ilmoittautumiseen löydät tämän viestin lopusta. Ryhmäilmoittautumisilla oma linkki.

 

 

OHJELMA:

 

09.00 - 10.50                      Päivän avaus

Ritva Ohmeroluoma

Heikki Luoto, Yeesi ry

Kirsipauliina Kallio

 

11.30 - 12.30                      Ruokatauko

 

12.30 - 13.15                      Hannu Moilanen

Aamupäivän yhteenveto

 

13.30 - 14.00                      Kahvitauko

 

14.00 - 15.00                      Työpajat 1

15.15 - 16.15                      Työpajat 2

 

 

Tapahtuma loppuu klo 16.15.

 

 

 

ESITTELYT LUENNOISTA:

 

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ VOIMAA JA ENERGIAA

RITVA OHMEROLUOMA

 

Millainen on vapaaehtoistyön merkitys yhteiskunnassa ja mitä se merkitsee yksilölle? Laajan uran vapaaehtoistyön parissa tehnyt Ritva Ohmeroluoma pureutuu luennossa vapaaehtoistyön moninaisuuteen sekä nykyajan vapaaehtoistyön kontekstiin. Luennon aikana osallistujat pääsevät pohtimaan laajasti vapaaehtosityön nykytilaa ja tulevaisuutta.  Voiko vapaaehtoistyötä tehdä ilman velvollisuuksia? Liittyykö Suomessa tehtävään vapaaehtoistyöhön liikaa byrokratiaa? Luento tarjoaa sisältöä niin vapaaehtoistyön parissa työskentelevälle ammattilaiselle kuin sinulle, joka mietit vapaaehtoistyön tekemistä, vaihtoehtoja ja siihen liittyvää vastuuta.

 

 

NUORTEN MIELENTERVEYSSEURA - YEESIN TARINA
HEIKKI LUOTO

 

Tule kuulemaan, kuinka nuoret päättivät perustaa oman mielenterveysseuran ja miten pienestä järjestöstä on syntynyt valtakunnallista toimintaa. Puheenvuorossa käydään läpi, miten nuoret innostuivat mielenterveyden edistämisestä ja uudenlaisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

 

 

”MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN – KOHTI TUNNISTAVAA NUORISOTYÖTÄ”
KIRSIPAULIINA KALLIO

"Myönteinen tunnistaminen – kohti tunnistavaa nuorisotyötä" luento esittelee tutkijoiden ja ammattilaisten yhdessä kehittelemää näkökulmaa nuorisotyöhön. Tunnistava nuorisotyö lähestyy nuoria heidän kokemusmaailmoistaan käsin. Työotteena se sisältää kolme elementtiä: Henkilökohtaisen tutustumisen nuorten ja ammattilaisten välillä, nuorten elämismaailmoissa tärkeiksi muodostuneiden ihmisten ja asioiden arvon tunnustamisen sekä tuen tarpeiden määrittelyn yhdessä nuorten kanssa.  

 

 

AIVOT LIIKKEELLE!
HANNU MOILANEN

Liike opiskelupäivän sekä oppituntien aikana aktivoi aivoja ja oppiminen tehostuu. Tutkija-opettaja Hannu Moilanen esittelee, miten liike ja kehon käyttö vaikuttavat aivoihin, oppimiseen sekä oppimiskokemukseen. Eri koulutusasteilla työskentelevät saavat luennolta käytännössä testattuja vinkkejä opetuksensa liikunnallistamiseen. Moilasen luennolla huomioidaan myös toisen asteen opiskelijoiden liikkeen lisääminen, jotka tutkimusten mukaan kokevat liikunnallistavat työtavat motivoiviksi ja mielekkäiksi.

 

 

 

ESITTELYT TYÖPAJOISTA:

 

 

AIVOT LIIKKEELLE!

 

Aivot Liikkeelle! Miksi liikunnallistaa opetusta? Miten liikunnan lisääminen opetuksen lomaan vaikuttaa viimeisimmän tutkimustiedon mukaan aivoihin ja oppimiseen? Työpajassa kokeillaan erilaisia käytännön työssä kehitettyjä opetuksen liikunnallistamisvinkkejä sekä luodaan katsaus, miten uusinta teknologiaa voi käyttää oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistäjänä.

 

Hannu Moilanen

 

 

POSITIIVISUUDEN VOIMALLA - KUINKA EDISTÄÄ MIELENTERVEYTTÄ NUORTEN KANSSA?

 

Mitä on mielenterveyden edistäminen? Mistä koostuvat mielenterveyden voimavarat? Kuinka mielenterveyttä voi vahvistaa? Mitä tarkoittaa nuorilta nuorille periaate mielenterveyden käsittelyssä? Työpajassa käydään läpi näitä teemoja ja esitellään toiminnallisia menetelmiä sekä harjoitteita.

 

Yeesi ry

 

 

ERITYISTÄ OSALLISUUTTA – ERITYISEN TUEN TARPEEN HUOMIOIMINEN NUORTEN OSALLISUUDEN LISÄÄMISESSÄ

 

Ajatuksia siihen miten enemmän voidaan tukea erityisen tuentarpeen nuoren osallisuutta.

Enemmän tukea osallisuuteen, uusia avauksia erityisen tuen tarpeet huomioiden, muuta huomioitavaa, kun osallisuutta halutaan lisätä

 

Chillaillaan- ja Hyvä Pomppu-hanke

 

 

VUOROVAIKUTUSPAKOHUONE

 

Minä Uskallan on pakohuonepeli, jossa ryhmä pääsee kokemaan tosielämän vuorovaikutustilanteita, joista selviää eteenpäin vain yhdessä tekemällä.
Ryhmällä on puoli tuntia aikaa ratkaista eteen tulleita tehtäviä. Tehtävät ratkotaan käyttämällä nokkeluutta, luovuutta ja ryhmän yhteistyötä.
Tehtävien tarkoitus on vahvistaa ryhmätyöskentelyä ja vuorovaikutusta, unohtamatta hauskaa yhdessä olemista.

 

Minä uskallan-hanke

 

 

”MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN – YHTEISKEHITTÄMISEN KONKRETIAA ETELÄ-SAVOSSA”

 

”Tule mukaan työskentelemään Myönteisen tunnistamisen teorian ja käytännöllisen työotteen kehittäjien kanssa. Työpajassa perehdytään nuorten kohtaamisen käytäntöihin myönteisen tunnistamisen näkökulmista ja otetaan yhdessä selvää, mitä yhteiskehitetyillä kohtaamisen välineillä olisi annettavaa sinun työhösi nuorten 'tunnistajana' ja 'tukijana'.”

 

Kirsipauliina Kallio

 

 

MITEN RAKENTAA YHTEISÖLLISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA KOULUUN?

 

Moni hyvä asia jää tekemättä sen vuoksi, että emme usko jonkin asian onnistuvan. Tässä työpajassa etsitään onnistumisia ja esitellään konkreettisesti erilaisia toimintatapoja yhteisöllisen tekemisen lisäämiseen oppilaitosympäristössä

 

Yhessä! – hanke

 

 

KEHOPOSITIIVISUUTTA HIERONNAN MENETELMIN

 

Hieronta ja kehomeditaatio voivat toimia työkaluina osana kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Tutustutaan yhdessä niska-hartia hieronnan perusteisiin ja kuinka niiden avulla voidaan huoltaa niin kehoa kuin mieltäkin sujuvasti, toisinaan hektisenkin arjen keskellä. Toteutus työpajassa tapahtuu parityöskentelynä. Ota siis vaikkapa opiskelu- tai työtoverisi mukaan & tule rentoutumaan!

 

Maria Matilainen, koulutettu klassinen- ja urheiluhieroja

 

 

ERI SEKTOREIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN NUORTEN KANSSA

 

Millaista on kehittämistyö? Miten eri sektoreiden monialaiset osaajat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen? Millaisin menetelmin kehittämistyötä voidaan tehdä?

Työpajassa käydään läpi kehittämistyön näkökulmia ja annetaan menetelmiä sekä työkaluja sektoreiden väliset rajat ylittävään yhteistyöhön nuorten kanssa.

 

Esteryn Järjestösparraaja-hanke

 

 

OMAN VAPAAEHTOISVERKOSTON RAKENTAMINEN

 

 Millainen voi olla vapaaehtoisverkosto? Mitä siihen vaaditaan? Erilaisten vapaaehtoisverkostojen parissa työskennellyt ja kehittämiseen osallistunut Ritva Ohmeroluoman opastuksella lähdetään pureutumaan konkreettisesti vapaaehtoisverkoston rakentamiseen. Työpaja tarjoaa verkostoitumista, yhteisten kiinnostuksen kohteiden löytämistä ja uusia oivalluksia alan ammattilaisille sekä opiskelijoille tai muuten vapaaehtoisverkoston rakentamisesta kiinnostuneelle.

 

Ritva Ohmeroluoma

 

 

 

LISÄTIETOJA

 

Seminaari toteutuu yhteistyössä nuorten hyvinvoinnin kehittämishankkeiden Hyvä Pomppu (Estery) Minä Uskallaan (ESLi ja Mikkelin Teatteri) Yhessä! ja Digillä -duuniin (Juvenia, XAMK) kanssa.

 

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Yhdessa_Uskallamme_Enemman_seminaari_8249

 

Ryhmäilmoituksen voit tehdä sähköpostitse ilmoittamalla ryhmän koon ja mitkä työpajat valitsette iltapäivään. Lähetä ryhmäilmoittautuminen osoitteeseen claudia.nyman@outlook.com

 

 

Tarkempaan ohjelmaan voit tutustua tapahtuman Facebook sivulla: Yhdessä Uskallamme Enemmän-seminaari, https://www.facebook.com/events/760323827681027/?ti=icl 

 

Estery:n nettisivuilla: https://estery.kotisivukone.com/uutiset.html?150864