Raportointi ja seuranta

Jokainen testattu henkilö saa kirjallisen yhteenvedon omista tuloksista, josta selviää helposti eri osa-alueiden tilanne sekä kokonaiskuva omasta kunnosta. Henkilön on helpompi miettiä toimenpiteitä oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös avun kohdentaminen helpottuu, osaamme tarjota henkilölle soveltuvaa toimintoa tiedettäessä kuntotaso eri osa-alueilla. Seurantamittauksen tulokset saadaan rinnakkain alkumittauksen tulosten kanssa ja näin kehittymisen seuranta on erittäin helppoa.