Liikkujan Apteekki

Liikuntalääkettä apteekista

Liikkujan Apteekki -konseptin tavoitteena on tuoda terveysliikunta apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Toiminnalla lisätään tietoa liikunnan merkityksestä elintapasairauksien lääkehoidon tukena ja apteekkihenkilökunnan valmiuksia terveellisten elämäntapojen puheeksi ottamiseen. Konseptin myötä on luontevaa laajentaa apteekin tuotevalikoimaa helposti säilytettävillä ja myytävillä liikuntavälineillä ja -tuotteilla.

Liikkujan Apteekki kokoaa apteekit ja liikuntaa järjestävät tahot yhteen. Apteekki voi olla yksi liikunnan ja hyvinvoinnin palveluketjun lenkki. Sen roolina on tarjota perustietoa liikunnan hyödyistä ja ohjata asiakas eteenpäin sopivan liikuntamuodon löytämiseksi. Apteekista voi saada esimerkiksi lähetteen kunnan liikuntaneuvontaan sekä materiaalia terveysliikunnasta ja painonhallinnasta.

Liikkujan Apteekki on valtakunnallinen terveysliikunnan toimintamalli, jonka taustalla ovat Kunnossa kaiken (KKI) ikää -ohjelma, Suomen Apteekkariliitto ja Hengitysliitto. Paikallisena toimijana Etelä-Savossa toimii Etelä-Savon Liikunta, ESLi. Paikallisessa toiminnassa vahvoina yhteistyötoimijoina ovat luonnollisesti Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekit sekä kuntien sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi, kansaterveysjärjestöt ja paikalliset yhdistykset.

Liikunnasta lisäarvoa apteekin palveluihin

  • Terveysliikuntakoulutusta apteekkihenkilökunnalle
  • Liikunnan puheeksi ottaminen asiakastilanteessa
  • Liikunta- ja painonhallintahylly
  • Terveysliikunta- ja painonhallintamateriaalia
  • Testi- ja teemapäivät
  • Liikuntaneuvonnan käynnistyminen yhteistyössä kunnan kanssa
  • Tietoa paikallisesta liikuntatarjonnasta

Miten apteekki hyötyy Liikkujan Apteekki -konseptista?

Suomen Apteekkariliitto on koonnut piottivaiheen kokemuksista toiminnan käyttöönoton myötä saavutettuja hyötyjä. Kokemukset perustuvat apteekkarien ja mukana olevien apteekkien henkilökunnan kokemuksiin.


Näkyvyys

Liikkujan Apteekki -konsepti on kerännyt positiivista julkisuutta. Paikallislehdet ovat tarttuneet Liikkujan Apteekki -tapahtumien tiedotteisiin ja apteekki on saanut ilmaista mainosta.


Lisäarvoa asiakkaalle

Terveyteen liittyvissä asioissa kokonaisvltaisesti ja hyvinpalvellut asiakkaat tulevat todennäköisesti apteekkiin uudestaan. Erilaiset kampanjat ja teemapäivät kiinnostavat asiakkaita.


Moniammatillinen yhteistyö

Liikkujan Apteekki -konsepti tuo uudenlaisen mahdollisuuden yhteistyöhön kunnan, kansaterveysjärjestöjen ja -yhdistysten sekä SLU alueen kanssa.


Liikuntahyllystä lisämyyntiä

Uusien, liikuntaan liittyvien tuotteiden tuominen apteekin valikoimiin antaa mahdollisuuden eettisesti ja ammatillisesti kestävään lisämyyntiin.


Vaihtelevuutta työnkuvaan

Apteekkien työntekijöille liikunta-asioiden tuominen vahvemmin osaksi työnkuvaa ja aiheesta keskustelu asiakkaiden kanssa tuo uutta intoa ja motivaatiota työhön.


Liikuntakipinän tarttuminen

Liikkujan Apteekki -konseptin myötä myös apteekin henkilötön oma innokkuus liikuntaan on kasvanut

Ota yhteyttä mikäli apteekkisi on kiinnostunut osallistumaan Liikkujan apteekki toimintaan

Liisa Haikonen

Liisa Haikonen
044 3410057
liisa.haikonen(at)esliikunta.fi