Liikkujan Apteekin tasot

Mikä tahansa apteekki voi halutessaan lähteä mukaan Liikkujan Apteekki toimintaan. Liikkujan Apteekki -konseptiin on luotu tasot, joista apteekki saa ideoita toimintansa käynnistämiseen ja kehittämiseen. Perustasolla kynnys toiminnan aloittamiseen on tehty apteekille matalaksi. Lisätasoilla yhteistyö korostuu ja apteekkien toiminta on perustasoa aktiivisempaa.

Perustaso

 • Apteekissa on esillä painonhallinta- ja terveysliikuntamateriaalia, kuten KKI-ohjelman Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -opas
 • Apteekissa on esillä liikunnan puheeksi ottamista helpottavat Löydä lääke nimeltä liikunta -tiskikortit
 • Apteekissa on esillä kunnan liikuntakalentereita
 • Apteekissa on järjestöjen liikunta-aineistoa ja potilasoppaita
 • Apteekkihenkilökunta osaa kertoa mm. terveysliikunnan suosituksista ja materiaalien sisällöstä

Lisätaso 1

 • Apteekissa on liikuntahylly
 • Apteekki järjestää teemapäiviä yhteistyössä kansanterveysjärjestöjen ja -yhdistysten sekä kunnan kanssa
 • Perustason vaatimukset täyttyvät

Lisätaso 2

 • Apteekin yhdyshenkilö on käynyt Liikuttajakoulutuksen (35 h)
 • Jos kunnassa on toimiva liikuntaneuvonnan palveluketju, apteekki on aktiivinen osa sitä
 • Apteekki järjestää erilaisia terveysliikunnan kampanjoita asiakkailleen itsenäisesti tai yhteistyössä SLU-aluejärjestön kanssa
 • Perustason ja lisätason 1 vaatimukset täyttyvät

Liikkujan Apteekki -konseptiin voi lähteä mukaan omein mahdollisuuksien ja innostuksen mukaisesti. Perustasolla kynnys toiminnan aloittamiseen on tehty apteekeille matalaksi. Lisätasoilla yhteistyö korostuu ja apteekin toiminta on perustasoa aktiivisempaa.