Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus

Sertifikaatti

Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus on henkilöstöliikunnan arvioinnin ja kehittämisen väline. Sertifiointiprosessin tärkeimpänä tavoitteena on antaa osallistuville työpaikoille palautetta henkilöstöliikunnan eri osa-alueista. Näin se toimii työpaikkakohtaisesti henkilöstöliikunnan kehittämisen välineenä. Sertifioitava työpaikka saa palauteraportin, joka sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöstöliikunnan kehittämiseksi. Sertifiointiin kuuluu aina myös palautetilaisuus, jossa palauteraportti käydään kohta kohdalta läpi ja mietitään toimenpiteitä kehityskohteisiin paikallisen liikunnan aluejärjetön edustajan johdolla.

Työpaikan liikuntaohjelman kartoitus- sertifikaatti soveltuu kehittämistyökaluksi kaiken kokoisille yrityksille ja muille yhteisöille. Se sopii myös henkilöstöliikunnan kehittämishankkeiden ja -projektien alkukartoitus- ja arviointityökaluksi. Sertifikaatin uudistettu versio on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Liike elämään -hanketta.

Sertifioinnin eri osa-alueet

Osallistuva yritys tekee henkilöstöliikunnan itsearvionnin käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuuden:

  • Liikunnan ja hyvinvoinnin asema, johtaminen ja resursointi
  • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  • Liikunnan olosuhteet
  • Liikuntapalvelut
  • Liikunnan viestintä
  • Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  • Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  • Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  • Seurantajärjestelmät

Näin osallistut:

• Ota yhteyttä alueesi Liikunnan aluejärjestöön.
• Sinulle lähetetään itsearviointikyselyn vastauslinkki sähköpostilla
• Aluejärjestön ja Valon asiantuntijat analysoivat vastaukset
• Jokainen arviointikyselyyn vastannut työyhteisö saa raportin ja suullisen palautteen kehitysehdotuksineen
• 31.12.2014 mennessä sertifioidut työyhteisöt voivat osallistua myös Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun

Osallistumismaksu:

Isojen työpaikkojen, joissa on enemmän kuin 250 henkilöä osallistumismaksu on 500 €. Työyhteisöjen, joiden henkilöstön määrä on vähemmän kuin 250, maksu on 300 €. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä mahdollisia matkakuluja (matkakulut liittyvät suullisen raportin antamiseen)
Osallistumismaksuun sisältyy yhteenvetoraportti ja suullinen palaute toimenpide-ehdotuksineen. Työyhteisöille myönnetään kirjallinen sertifikaatti, jos se täyttää sertifikaatin vaatimukset.

Suomen Aktiivisin Työpaikka-kilpailu

Menestyminen vuosittaisessa Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailussa viestii hyvin hoidetusta henkilöstöliikuntatyöstä. Kilpailuun voivat osallistua sertifikaatin 31.12.2014 mennessä saaneet työyhteisöt. Valon koordinoima henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati valitsee Suomen Aktiivisin Työpaikka -tunnustuksen saajan.

Aikaisempien tunnustusten saajat:

2006 Posti Oyj

2007 UPM Raflatac Oyj

2008 Sampo Pankki Oyj

2009 Lemminkäinen Oyj

2010 Steveco Oy

2011 Puolustusvoimat

2012 HUS-konserni

2013 Best-Hall Oy                                                                                                                                                                                               

Yhteystiedot

Kysymykset työkalun paikallisesta myynnistä voit osoittaa suoraan oman liikunnan aluejärjestösi edustajalle. Häneltä saat myös lisätietoa työkalusta ja muista alueellisista henkilöstöliikunnan palveluista. Yleiset kysymykset Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatista voit osoittaa alla olevalle henkilölle.

Ahti Romo
Projektipäällikkö
0405544647
ahti.romo@phlu.fi