Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma

KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. KKI-ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien.

Jo yli 1000 paikallista KKI-hanketta ympäri Suomen

 

KKI-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelma jakaa taloudellista tukea kolmessa eri muodossa:

1) KKI-hanketuki
Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi.

2)KKI koulutustuki
Taloudellinen tuki vertaisohjaajien liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään koulutukseen.

3) KKI-kehittämishanketuki
Taloudellinen tuki pitkäjänteiseen toimintamallien kehittämiseen.

Sinua askarruttavissa kysymyksissä voit olla yhteydessä KKI-ohjelman hankevalmistelijaan.

Lisätietoja:
Hankevalmistelija Elina Tarkiainen
puh. 050 441 4025
elina.tarkiainen(at)likes.fi