KKI-hanketuki

 

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan avustukset

KKI-hanketuki

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, kuntia lukuun ottamatta (kunnat voivat hakea tukea paikallisesta aluehallintovirastosta).

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
  • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
  • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
  • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta.

KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Neuvoja hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös:

Terveysliikunnan kehittäjä  Liisa Haikonen

044 341 0057  liisa.haikonen@esliikunta.fi

 

1) Valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustukset valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämisen avulla toteutetaan hallitusohjelman linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan sekä harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä aikuisväestön keskuudessa.

 

2) Paikalliset kuntahankkeet

ELY-keskus myöntää avustukset paikallisiin kuntahankkeisiin. Avustuksella tuetaan aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen aikuisväestön liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämätavan omaksumista osaksi arkea. Tavoitteena on edistää tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aktivointi liikunnalliseen elämäntapaan.

Vain kunnat voivat hakea avustusta paikallisilta ELY-keskuksilta.

http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki

 

 

 

 

Lisätietoja: Liisa Haikonen p 044 341 0057, liisa.haikonen@esliikunta.fi