Inbody mittaus

Inbody mittaus kertoo luotettavasti kehosi koostumuksen.

Valmistaudu testiin seuraavasti:

 

Mittausohjeet lyhyesti:

 

MITTAUS KESTÄÄ NOIN 2 MINUUTTIA

RIISU ULKOVAATTEET POIS

RIISU ULKOKENGÄT JA SUKAT POIS

TYHJENNÄ TASKUISTA PAINAVAT ESINEET/TAVARAT KUTEN KÄNNYKKÄ, RAHAPUSSI, TYÖKALUT JNE.

EI TEHDÄ RASKAANA OLEVILLE

EI TEHDÄ JOS ON SYDÄMENTAHDISTIN

EI MIELELLÄÄN ALLE 16 VUOTIAILLE TAI LAPSILLE.

 

Hinta: 30 eur/hlö sis. alv. sis. lyhyt yksilöpalaute

(aloitus- ja seurantamittaus yht. 50 eur/hlö sis. alv. )

Varaa mittausaika etukäteen numerosta: 015 228750. 

 

Mittaustulokset

Patentoidun tekniikan ansiosta InBody720 mittaa luotettavasti seuraavat tulokset:

 • Kokonaispaino (kg)
 • Kehon rasvaton massa (kg)
 • Lihasmassa (kg)
 • Rasvakudoksen määrä (kg)
 • Rasvaprosentti (%)
 • Kehon nesteet/vedet (solun sisäiset / solun ulkoiset) (l)
 • Painokontrollitavoite (kg)
 • Lihastasapaino (kädet, jalat ja keskivartalo)
 • Raajojen puolierot
 • Vyötärö-/lantiosuhde (WHR)
 • Segmentaalinen lihasjakauma (kädet, jalat, keskivartalo)
 • Perusaineenvaihdunta (kcal)
 • Kehon painoindeksi (BMI)
 • Kehon solupaino (kg)
 • Viskeraalirasva (sisäelimien ympärillä olevan rasvan pinta-ala).

 

Luotettavuus

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) on InBody-laitteissa käytettävä menetelmä kehon koostumuksen mittaamiseen. Menetelmä perustuu pienen sähkövirran johtamiseen kehon läpi. Koska vain kehon sisältämä vesi johtaa sähköä, voidaan kehon koostumus laskea mittaamalla kehon impedanssia, eli sen sähkövirralle aiheuttamaa vastusta. Menetelmän etuina ovat turvallisuus, nopeus, luotettavuus ja helppous.

InBody-tulokset perustuvat todelliseen mittaukseen

Aiemmat BIA-menetelmää käyttäneet laitteet eivät ole kyenneet luotettavasti erottamaan solun sisäistä ja ulkoista vettä toisistaan, mikä on rajoittanut niiden käyttöä potilailla, vanhuksilla, lapsilla ja urheilijoilla. InBody-laitteissa ongelma on ratkaistu käyttämällä tekniikkaa, jossa kehon koostumus mitataan segmentaalisesti viidessä osassa käyttäen monitaajuista sähkövirtaa. Tämän validoidun tekniikan ansiosta InBody-laitteet eivät tarvitse tulosten muodostamiseen empiiristä arviointia, jota muut BIA-menetelmää käyttävät laitteet käyttävät kompensoidakseen mittauksen epätarkkuutta.

Kehon mittaaminen segmenteittäin on tärkeää tarkan mittaustuloksen saavuttamiseksi. Tämä johtuu siitä, että eri kehon osilla (esim. keskivartalo vs. käsi) on erilainen impedanssi. InBody-laitteet mittaavatkin kehon viidessä eri sylinterissä niin, että jokainen osa mitataan toisistaan riippumatta. Tällöin mittaustulos on tarkka ja laite pystyy tunnistamaan kehon muodon, mikä ei olisi mahdollista ilman segmentaalista mittausta.

InBody-laitteiden käyttämä sähkövirta on vaaraton. Laitteiden turvallisuus on todistettu tieteellisin tutkimuksin*. Laitteiden käyttö on turvallista ja ne täyttävät IEC 60601-1 standardin turvallisuusvaatimukset sähkökäyttöisille lääkintälaitteille.

* kts. esim.: Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of Health Technology Assessment Conference Statement. American Journal of Clinical Nutrition. Sep 1996; 64: 524s – 532s.

Mittauksen luotettavuus

InBody-mittausmenetelmä on yleisesti hyväksytty myös tieteelliseen käyttöön. InBody löytyykin useimmista suomalaisista yliopistoista. 

Validointiraportti Inbody 720 vs. DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)