Hankekuvaus

Mitä tehdään?

Digihyvinvoinnilla tarkoitetaan tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään digitaalisissa ympäristöissä. Hanke kehittää nuorille pitkäaikaisia digitaalisia valmiuksia, joilla tuetaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä toimintakykyä. Hankkeessa mallinnetaan digihyvinvointiohjelma sekä tuotetaan digihyvinvoinnin arviointimittaristo ja valmennusohjelma kansalliseen levitykseen.

ESLi tuo digihyvinvoinnin kehittämiseen elintapaohjauksen (uni, liikunta, ravitsemus) näkökulman ja siten tukee erityisesti digihyvinvoinnin "vastuullisuus, turvallisuus ja terveys" - ulottuvuutta. 

Tavoitteet:

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digihyvinvointitaitojen vahvistaminen syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuorten elintavat unen, liikunnan ja ravinnon osalta kehittyvät parempaan suuntaan. 

  • Lopputuloksena syntyy nuorten hyvinvointia palveleva digihyvinvoinninohjausmalli.

Osallistujat

Hankkeen kohderymänä ovat 15-29- vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuorte, nuorten parissa työskentelevät  sekä nuorisotyötä opiskelevat toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat.

Hankkeen hallinnoija

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)


Osatoteuttajat:

Etelä-Savon Liikunta ry

Mediakasvatusseura ry

Ammattiopisto Spesia


Rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta


Kesto

Hanke toimii ajalla 1.10.2018- 31.12.2020

Yhteystiedot

Netta Tuhkanen

Netta Tuhkanen
Etelä-Savon Liikunta ry
netta.tuhkanen@esliikunta.fi
044 0505241

Euroopan unioini
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
XAMK
ESLi
Mediakasvatusseura
Ammattiopisto Spesia