Elintapaohjauksen palveluketju

Elintapaohjauksen palveluketju

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT 2.8.2019.
KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE TAHOILLE JA HYVÄÄ JATKOA!

Hankkeen tavoite


Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien osuus väestöstä on Etelä-Savossa ja erityisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella muuta maata korkeampi ja tilanne on muuttunut huonoon suuntaan (www.sotkanet.fi.). Huonossa työmarkkina-asemassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä ja pudota hyvinvointi - ja terveyspalveluiden ulkopuolelle. Työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien elämäntilanteen tiedetään altistavan huonoihin terveystottumuksiin (ravinto, uni) ja vaarantavan mahdollisuuksia ja voimavaroja osallistua liikuntaharrastuksiin.

Elintapaohjauksen palveluketju -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja huonossa työmarkkina-asemassa olevien terveitä elintapoja, vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja. Toisena tavoitteena on vahvistaa SOTE -henkilöstön elintapaohjauksen osaamista sekä kehittää palvelua ottamalla asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen ja nivomalla elintapaohjaus kiinteäksi osaksi palvelua.

Toimenpiteet

  • Hankkeessa rakennetaan maakunnallinen elintapaohjauksen (liikunta, ravinto ja uni) palveluketju yhdessä palvelun käyttäjien ja eri toimijatahojen kanssa. Toimintamalli juurrutetaan osaksi tulevaa maakunnallista SOTE-palvelurakennetta.
  • Luodaan eri toimijoiden verkosto- ja kokeilukulttuurin malli uudenlaisia toimintakäytäntöjä asiakkaiden ja toimijoiden kanssa ideoiden.
  • Varmistetaan vaikuttavan ja tavoitteellisen elintapaohjauksen vahvistamista koulutuksella UKK-instiuutin tuella.

Kohderyhmä ja toiminta-alue

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä olevat työttömät ja huonossa työmarkkina-asemassa olevat ja työttömien työterveyspalveluihin osallistuva SOTE-henkilöstö. Hankkeen toiminta-alueena ovat Etelä-Savossa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Mikkeli.

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

Osatoteuttaja

Hankkeen osatoteuttaja on Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI)

Yhteistyökumppanit

Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelut (ESSOTE), TE-palvelut, ELY-keskus, muut hankkeet (esim. VESOTE-kärkihanke ja alueelliset hankkeet) sekä mm. paikalliset järjestötoimijat

Rahoitus

Kokonaisrahoitus: 197 648 €
Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.
Muu rahoitus: SOSTERI:n, ESLi :n ja ESSOTE:n omarahoitus.

Kesto

Hanke toimii ajalla 1.9.2017- 30.6.2019

 

Lisätietoja

Mari Kurtti, projektipäällikkö                                         

Etelä-Savon Liikunta ry

 mari.kurtti@esliikunta.fi     puh. 0440 225 422         *

www.esliikunta.fi

                              

Juuso Kautonen, projektikoordinaattori

Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

juuso.kautonen@sosteri.fi puh. 044 417 2949

www.sosteri.fi      

(Päivitys 22.9.17)