Liike ja tunne -tunnetta liikkeellä!

Hankkeen tavoitteena on oppijoiden hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja teatterin keinoin.

Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen osallisuuden lisääminen, opiskeluyhteisöön kuulumisen tunteen vahvistaminen ja opiskelumotivaation kasvattaminen.

Erilaisten harjoitteiden kautta tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen vahvistamalla oppijoiden itsetuntemusta ja itsetuntoa.

Hankkeen keskeiset toimijat ovat Etelä-Savon Liikunta ry (päätoteuttaja) ja Mikkelin Teatteri (osatoteuttaja). Kohderyhmänä ovat ESEDU: n, Mikkelin Lukion sekä Mikkelin perusopetuksen 9-luokkien oppijat ja opetushenkilöstö.

Toiminta suunnitellaan ja rakennetaan monialaisena yhteistyönä hankkeen toimijoiden ja muiden sidosryhmien kesken. Hankkeen toimenpiteinä on sisältöjen tuottaminen teatteri- ja liikuntapohjaisiin ryhmätoimintoihin, koulutuksiin ja toimintapajoihin, joita toteutetaan osana koulu - ja opiskelupäiviä.

Hankkeen tuloksena halutaan tuottaa opetushenkilöstön käyttöön toiminnallisia harjoitteita osaksi opetusta. Lisäksi saadaan aikaiseksi toimintamalli, jolla edistetään hyvinvoinnin ilmapiiriä ja löydetään keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koko koulu ja opiskeluyhteisössä. Hankkeen välitön tulos on mukana olevien nuorten hyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen lisääntyminen erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.


Hankeaika: 1.10.2021-31.8.2023

Hankkeen rahoitus: 119 907 €. 

Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Omarahoitusosuus katetaan Esedun, Mikkelin Kaupungin, Mikkelin Teatterin ja Etelä-Savon Liikunnan omarahoitusosuuksilla.

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, ESLi
anna.parta(at)esliikunta.fi
044 341 0077