#Liikkuvamaaseutu

 

INNOSTAA,YHDISTÄÄ,UUDISTAA!

 

#Liikkuvamaaseutu hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun asukkaiden arkea ja näin lisätä liikettä,liikuntaa sekä hyvinvointia. Verkostoidutaan tuomalla eri tahoja yhteen ja ideoidaan yhdessä keinoja lisätä liikettä kohdealueella. Käytetään jo olemassa olevia resursseja ja etsitään keinoja yhteistyön avulla saada niistä parempi hyöty irti.  Suunnittelussa ovat mukana tahot jotka ovat myös itse toteuttamassa toimintaa, näin tiedetään mahdollisista haasteista kenttätyössä sekä toimintatavat jotka on jo todettu toimiviksi konkreettisessa tekemissä.

Toimintamallina on kokeilukulttuuri, eli uusia ideoita kokeillaan rohkeasti pienellä suunnittelulla. Ei käytetä aikaa, rahaa tai resursseja itse suunnitteluun vaan siirrytään ideoinnista suoraan käytännön kokeiluihin. Näin saadaan nopeasti tietää toimiiko idea käytännössä. Kirjataan kaikki kokeilut ylös ja näistä syntyy ideapankki jonka sisältöä voidaan käyttää jatkossa itse tai jakaa ideoita muille. Kaikki kokemukset ovat arvokkaita  niin onnistumiset kuin myös epäonnistumisetkin.

Kohderyhmänä ovat maaseudun ihmiset vauvasta vaariin, haaste on siis suuri tavoittaa mahdollisimman moni paikallinen asukas.Lähdetään siis yhdessä talkoisiin lisätä liikuntaa sekä liikettä alueellanne.Vireä maaseutu on voimavara!

Mikäli alueellanne on suunnitteilla tulevia tapahtumia, ota rohkeasti yhteyttä niin ideoidaan yhdessä lisää !

Kohdealueena hankkeessa on Veej`jakaja alue Pieksämäki, Puumala, Kangasniemi, Mäntyharju, Hirvensalmi  sekä Mikkelin mlk.

Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää:

HANKKEEN YHTEYSTIEDOT PÄIVITTYVÄT PIAN