Hankkeen tavoitteena on sosiaalisen, psyykkisen - ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen kohtaamalla. Nuoret tarvitsevat tukea itsetunnon vahvistamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Itsetuntoa voidaan vahvistaa läpi elämän. Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja - ja tapoja, joilla jokaisen oppijan itsetunto kehittyy ja itsetuntemus vahvistuu terveellä tavalla yläkoulussa ja toisella asteella. Hyvinvointiosaamisella halutaan mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä nivelvaiheen koulupudokkuutta ja toisen asteen keskeyttämisiä. Itsetuntoa kehitetään lisäämällä opetus- ja ohjaushenkilöstön tietotaitoa erilaisten vuorovaikutteisten menetelmien ja ryhmäytymisharjoitteiden osalta kulttuurin, teatterin ja liikunnan keinoin.                                

Yhteystiedot

Anna Parta
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, ESLi
anna.parta(at)esliikunta.fi
044 3410077   

Jimmy Asikainen
Teatterikuraattori, Mikkelin Teatteri
jimmy.asikainen(at)mikkelinteatteri.fi
040 831 710

Heidi Maaranen 
Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja, tohtori-opiskelija, ESLi          
heidi.maaranen(at)esliikunta.fi