Meijän Mikkeli Sport

Seurahanke: MEIJÄN MIKKELI - SPORT 

  • Seurat toteuttavat yhdessä verkostoimaisen kehittämishankkeen ja ratkaisevat hankkeessa haasteita oman seuran ja laajemmin verkostona harrastamisen näkökulmasta.
  • Hankkeessa selkiytetään harrastamista ja vapaaehtoistyötä seuroissa. Määritetään mitä harrastaminen on eri kohderyhmille. Luodaan uusia toiminta-alustoja. Opitaan kohtaamaan uudet jäsenet ja perehdytetään heidät yhteisiin arvoihin, seurojen toimintaan sekä madalletaan kynnystä vapaaehtoistyöhön osallistumiseen. Seurat etsivät aktiivisesti uusia sisältöjä toimintatapoja ja kumppaneita.
  • Hankkeen päätavoitteena on asukkaiden innostaminen liikkumaan ja osallistumaan seuratoimintaan. Harrastaminen ymmärretään laajasti seuroissa toimimisena, jossa on keskeistä osallisuus ja yhteisöllisyys.

Yhteystiedot

Heikki Siitonen

Heikki Siitonen
044 3410051
heikki.siitonen(at)esliikunta.fi

Pasi Parviainen

Pasi Parviainen
044 3410054
pasi.parviainen(at)esliikunta.fi

Kimmo Liukkonen

Kimmo Liukkonen
044 3410055
kimmo.liukkonen(at)esliikunta.fi

Seuraa hanketta somessa

Hankkeen Facebook-sivuilla on ajankohtaista tietoa hankkeen toiminnoista ympäri Etelä-Savoa.

Euroopan Unioini
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ESLi