Minä Uskallan - hyvinvointitaidoilla tulevaisuuteen

Mitä tehdään?

Hankkeen tavoitteena on liikunnan ja kulttuurin keinoin lisätä nuorten hyvinvointia.  Toimenpiteillä halutaan kehittää nuorten itsetuntoa ja edistää nuorten hyvinvointitaitoja. Hankkeessa edistetään fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan ja teatterin keinoin.

Hankkeessa tuetaan  nuorten kasvua ja kehitystä, edistetään opiskelukykyä, vuorovaikutusta jaksamista, ja esiintymistaitoa. Nämä ovat tärkeitä apuja tulevaisuuden työelämässä. Tavoitteena on lisätä myös nuorten tietoisuutta ja vastuunottoa oman hyvinvoinnin huomioimisesta.

Nuorten kanssa ideoidaan keinoja liikunnan lisäämiseksi ja tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja tutustua liikuntaan eri keinoin. mm. ryhmätoiminta, liikuntatapahtumat ja turnaukset, liikuntalajikokeilut, henkilökohtainen elintapaneuvonta. Ryhmät haetaan yhteistyössä opettajien, kuraattoreiden ja opojen  kanssa ja ryhmille ja heidän opettajilleen toteutetaan toimintatuokioita.

 

Osallistujat

Kohderyhmä on laajentunut Esedun opiskelijoista koskettamaan myös Mikkelin Lukion, Ristiinan yhtenäiskoulun ja Lukion sekä Mikkelin perusopetuksen 9lk oppijoita ja opettajia. Oppilaitokset valitsevat hankkeeseen mukaan ryhmiä eri koulutusaloilta. 

Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry

Osatoteuttaja

Hankkeen osatoteuttaja on Mikkelin Teatteri

Yhteistyökumppanit

Esedu (Etelä-Savon Koulutusyhtymä Oy) ja Mikkelin Kaupunki

Rahoitus

Kokonaisrahoitus: 130 000€

Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

Muu rahoitus: Mikkelin kaupungin, Esedun, Mikkelin Teatterin ja ESLi:n omarahoitus

Kesto

Hanke toimii ajalla 1.8.2017-31.7.2019

Toiminnan tavoitteena

  •  tukea ammattiin valmistuvien nuorten kasvua ja kehitystä, edistää työkykyä, jaksamista, kykyä esiintyä, toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, toimia eri työyhteisöissä ja eri rooleissa siellä.
  • Ideoidaan ja edistetään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämistä liikunnan ja teatterin keinoin.
  • Teatteri- ja liikuntaharjoitteet rikkovat kouluarjen vakiintuneita rakenteita ja asettavat ryhmien hierarkiat uuteen järjestykseen erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa.
  • halutaan vahvistaa oppijan omaa itsetuntua, kun opitaan hyväksymään itsemme, opitaan hyväksymään myös muut.
  • Harjoitteiden avulla saadaan nuoren itsetuntoa kohotettua niin, että nuori voi sanoa: "Minä uskallan"!

Lisätietoja

 

Anna Parta

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Etelä-Savon Liikunta ry

anna.parta @ esliikunta.fi

puh. 044 3410077

 

Mikkelin Teatterin yhteyshenkilö

Jimmy Asikainen

jimmy.asikainen @ mikkelinteatteri.fi