Hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda hankealueella toimivien urheiluseuroihin uusia toimintamalleja, joilla ehkäistään nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä.


Hanke toteutetaan Mikkelissä, Pieksämäellä, Juvalla, Puumalassa, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Hirvensalmella sekä Kangasniemellä.


Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti toimialueella asuvat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset.


Kohderyhmään kuuluvat otetaan yhdessä urheiluseurojen kanssa mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa sekä täydentämään nykyisiä seuratoimintamalleja. Hankkeessa huomioidaan myös seuroissa olevat toimihenkilöt ja heidän hyvinvointinsa. 

HANKKEEN TAVOITTEET 


Tavoitteena on lisätä osallisuutta ja luoda vaihtoehtoisia toimintamalleja urheiluseuroissa, joilla nuoret ja nuoret aikuiset voivat olla mukana yhteisöllisessä ympäristössä.


Vahvistaa verkostomaiseen työtapaan liittyviä toimintamalleja, huomioiden digitalisaation mahdollisuudet. Parantaa urheiluseurojen tietoisuutta käyttää osallisuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä.


Aktivoida uusia toimijoita ja edistää toimijoiden keskinäistä verkostoitumista. Yhdenvertaisuuden lisääminen sekä haastavimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen torjunta.

  
Löytää kohderyhmälle työllistymismahdollisuuksia urheiluseuroista.


Luodaan varhaisen puuttumisen malli urheiluseuroihin drop out tilanteessa oleville nuorille.


Kehittää seurojen viestintää kohderyhmän saavuttamiseksi.

HANKKEEN TOIMINPITEET


Koulutetaan ja kartoitetaan uusia ohjaajia sekä toimijoita urheiluseuroihin. Tarvittavat koulutukset toteutetaan hankkeen sisäisesti sekä ostopalveluna kilpailutuksen kautta.


Liikuntakoulu- ja harrastusohjaukset kohderyhmille toteutetaan ostopalveluna seuroilta ja asiantuntijoilta kilpailutuksen kautta.


Luodaan nuorille ja nuorille aikuisille kohdennettuja pitkäkestoisia ja osallistavia liikuntakoulu- ja harrastusmalleja, seurojen ja kohderyhmän tarpeista koostuen.


Tehdään yhteistyötä alueen työllisyyspalveluiden sekä nuorten työpajojen kanssa. Kerätään tietoa, mitä työtehtäviä ja harrastetoimintoja seuroissa olisi tarjolla kohderyhmälle.


Tähtiseura koulutusohjelmaa viedään seuroille. Hankkeessa toteutetaan monipuolista koulutusta sekä puheenjohtajien, rahastonhoitajien ja muiden seuratoimijoiden tapaamisia.


Hankkeessa toimivien viestinnässä tuodaan esille ja korostetaan syrjäytymisen ehkäisyn merkitystä seuratyössä (SoMe, streamaus, podcast ym.) Toteutetaan tiedottamisen ja viestinnän työpajoja, joissa luodaan uusia tiedotuskanavia.


Seurat tarjoavat drop out tilanteessa oleville nuorille uusia toimintamalleja seurayhteisössä pysymiseen tai uuden löytämiseen. Malleja etsitään hankkeessa olevien seurojen kanssa yhteistyössä.


Toteutetaan seuran kehittämisiltoja, joissa työstetään ideoita ja muotoillaan uusia tuotteita harrastamisen helpottamiseksi eri kohderyhmille.  

HANKKEEN HALLINNOIJA


Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry


RAHOITUS 
Kokonaisrahoitus: 450 000€


Hanke on Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.


Muu rahoitus: Mikkelin seudun seutuvaliokunta, Pieksämäki, 26 urheiluseuraa ja ESLi


KESTO

Hanke toimii ajalla 1.6.2021-30.11.2023

Yhteystiedot

Heikki Siitonen
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠heikki.siitonen(at)esliikunta.fi
044 341 0051

Pasi Parviainen
pasi.parviainen(at)esliikunta.fi
044 341 0054