Hankekuvaus

Tästä Hyvää Seuraa -hanke toteutetaan Etelä-Savon maakunnassa

Suomalaiset elävät varsin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Fyysistä läheisyyttä on vältettävä, harrastustoiminnat, treenit ja kilpailut on lakkautettu.

Perheet, nuoret ja työttömät tarvitsevat uudenlaisia liikunnallisen toteuttamisen, ohjaamisen ja organisoitumisen malleja.


Hankkeen tavoite

Tavoitteena on lisätä perheiden, nuorten ja työttömien jaksamista arjessa, liikkumisrajoitukset huomioiden. Lisäksi tavoitteena on luoda eri puolille Etelä-Savoa laaja verkosto, jossa paikalliset urheiluseurat luovat uusia liikuntamahdollisuuksia.


Toimenpiteet

Seurat innovoivat täysin uusia ohjaus- ja opetustuokioita esimerkiksi sähköisten kanavien kautta. Hyödynnetään ympäröivää luontoa ja luodaan uudenlaisia lähiympäristön liikuntatuokioita sekä lähiympäristön liikuntapaikkoja. Urheiluseuraverkostoa vahvistetaan entisestään etä- ja digitaalisten menetelmien kautta. Seurat oppivat toisiltaan uusia toimintatapoja sekä yhteistyömalleja. Luodaan iloa ja virkeyttä liikunnan avulla poikkeusolosuhteissa.


Kohderyhmät ja toiminta-alue

Varsinaisina kohderyhminä ovat lapsiperheet, nuoret ja työttömät. Välillisinä kohderyhminä ovat seuroihin liittyvät verkostot ja muut yhteistyötahot. Toiminta-alue on Etelä-Savo.


Hankkeen hallinnoija

Hankkeen hallinnoija on Etelä-Savon Liikunta ry.


Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Savon alueen urheiluseurat.


Rahoitus

Kokonaisrahoitus on 100 000 €. Rahoitusta tulee Euroopan unionin sosiaalirahastosta (ESR) ja Etelä-Savon ELY-keskukselta (kansallinen rahoittaja).


Kesto

Hanke toimii ajalla 1.5. – 31.10.2020.

Yhteystiedot

Liisa Haikonen projektipäällikkö
liisa.haikonen(at)esliikunta.fi
044 341 0057