Kyseessä on päätoteuttaja Etelä-Savon Liikunnan ja osatoteuttajien Mikkelin Kilpa-Veikot (mikv.fi/elintapaohjaus) ja Mikkelin Hiihtäjät (mikkelinhiihtajat.sporttisaitti.com/elintapaohjaus) hyvinvointihanke, jossa lähdetään toteuttamaan elintapaohjausmallia urheiluseurojen toteuttamana.


Hankkeen tavoitteena on elintapaohjaukseen sitoutuneiden pilottiseurojen kautta luoda toimintamalli miten urheiluseurat voivat toteuttaa elintapaohjausta ja tätä mallia monistamme koko Etelä-Savoon. Etelä-Savon Liikunta auttaa pilottiseuroja toiminnan toteutumisessa ja levittää hyviä käytänteitä muihin seuroihin. Etelä-Savon Liikunta luo Etelä-Savossa urheiluseuroihin toimintamallin matalan kynnyksen harrasteryhmille, jotka ovat yksi keino ihmisten matalan kynnyksen liikuttamiselle ja toiminnan aloittamiselle urheiluseurassa.


Hankkeen tavoitteena on, että urheiluseuroille luodaan toimintamalli elintapaohjauksen tuottamiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Mallinnuksen kautta eri kokoisille urheiluseuroille (olipa seurassa päätoiminen työntekijä tai pelkästään vapaaehtoisia toimijoita) luodaan kokemusten ja koettujen mallien kautta opas miten elintapaohjausta seurassa toteutetaan ja mitkä ovat keinot hyvinvoinnin lisäämiseen.


Pilottiseurat toimivat Mikkelin seudulla mutta mallinnuksia levitetään ympäri Etelä-Savoa ja tarkoituksena on luoda eteläsavolainen malli urheiluseurojen kautta hyvinvoinnin tuottamiseen uudella tavalla.


Toimenpiteinä kaksi urheiluseuraa järjestää elintapaohjausta kohderyhmänä työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Kohderyhmää tavoitetaan yhteistyössä Eloisan ja Etelä-Savon Liikunnan kontaktien kautta.

Kalle Husso
Projektipäällikkö

kalle.husso(at)esliikunta.fi
044 341 0075

Lasse Montonen
Projektikoordinaattori

lasse.montonen(at)esliikunta.fi
044 736 8507

Projektityöntekijät

Noora Tivinen

Mikkelin Hiihtäjät

050 307 6327

noora.tivinen(at)gmail.com

Anneli Koivunen

Mikkelin Kilpa-Veikot

044 737 7254

anneli.koivunen(at)mikv.fi