Vector-Sport, EU CBC liikuntamatkailuhanke

LIIKUNTAMATKAILUN SEMINAARI

Tanhuvaarassa 2.11.2019

klo 9.30 – 13.30

Saimaa Youth Football tournament as a part of “VectorSport” project events hosted one of the strongest football schools of Russia! Zenit Olympic Football School took part in this football tournament for the first time and won its first prize. The tournament is considered as one of the biggest and oldest in Finland that annually gathers hundred of teams in Lappeenranta and Imatra! #crossbordercooperation #regionaldevelopment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen julkistamistilaisuus Pietarissa 6.-7.9.2019 'Valitse urheilu' -messuilla.

Paikalla olivat kaikki hankkeeseen osallistuvat: Pietarin Urheilukomitea, Etelä-Savon Liikunta ry, Etelä-Karjalan Liikunta ry, Kymenlaakson Liikunta ry ja Vammaisurheiluliitto.

Mitä on Vector-Sport ?

Vector Sport on CBC 2014-2020 South -East Finland-Russia -ohjelman hanke. Sen tavoitteena on luoda ja edistää ohjelma-alueilla uusia houkuttelevia liikuntamatkailun ja hyvinvoinnin tapahtumia niin kansainvälisille (Venäjä) kuin suomalaisille liikuntamatkailusta kiinnostuneille asukkaille.

Hankkeen toteuttaminen lisää Kaakkois-Suomen ja Pietarin urheilumatkailun voluumia ja luo yritystoiminnalle uusia, houkuttelevia mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa.

Hankkeessa tuodaan esille ohjelma-alueitten urheilumatkailun mahdollisuuksia ja olemassa olevia liiketoimintamahdollisuuksia yritystoiminnalle. Erityiset markkinointitoiminnot ja kansainväliset rajat ylittävät urheilutapahtumat motivoivat vierailijoita ohjelma-alueilla sekä stimuloivat liiketoiminnan kehitystä ja taloudellista toimintaa.

Hanke tavoittaa eri väestöryhmät ohjelma-alueella, kuten:

– aktiiviliikkujat sekä yksilö- että joukkue urheilulajien eri ikäryhmistä, jotka osallistuvat ohjelman yhteistyökumppaneiden erilaisiin urheilutapahtumiin

– kuntoilijat sekä yksilö- että joukkue urheilulajien eri ikäryhmistä, jotka osallistuvat ohjelmakumppanien ruohonjuuritason urheilutapahtumiin

– Ammattivalmentajat ja urheilukouluttajat, jotka osallistuvat aiheeseen liittyviin tapahtumiin, kuten koulutusseminaareihin, konferensseihin ja tiedonvaihtoon.

– Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka toimivat ohjelma-alueella matkailualalla

– Julkiset yhtiöt ja kansalaisjärjestöt, jotka toimivat urheilu- ja matkailualalla ohjelma-alueella

– vammaisurheilijat sekä ammattilaiset että harrastajat sekä kohderyhmän laajempi yleisö, jotka ovat kiinnostuneita osallistumisesta urheilutapahtumiin.

– Kaakkois-Suomen ja Pietarin raja-alueiden paikalliset ja kansainväliset matkailijat (nuoret, perheet, vanhukset)

– Rajat ylittävien alueiden asukkaat

Hankkeen tärkeimmät edunsaajat ovat Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueiden urheilu ja liikunta toimijat, matkailualan yrittäjät ja kunnat. Urheilutapahtumien ja hyvinvointitoimintojen järjestäminen edistää uusien matkailutuotteiden kehittämistä.

Tämän projektin investoinnit matkailualan kehittämiseen, uusien urheilu-matkailutuotteiden luomiseen sekä urheilumatkailun toimijoiden yhteistyön parantamiseen ja edistämiseen tuottavat hyötyä pitkällä aikavälillä.

Kasvulla on myönteinen vaikutus paikalliseen liiketoimintaan ja se piristää matkailua. Se lisää tuottavuutta, kannattavuutta ja työllisyyttä. Tuloksena on se, että Vector Sport -hanke antaa merkittävän panoksen kansainvälisen matkailualan kehittämiseen ja houkuttelee yrityksiä toimimaan ohjelma-alueilla.

Contacts:

info(at)vectorsport.org
erkina(at)vectorsport.org
zaitseva(at)vectorspost.org