Villages on move Baltic (VOMB)

VILLAGES ON MOVE BALTIC (VOMB)

 

Etelä-Savon Liikunta ry on mukana partenerina XAMK:n (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) hallinnoimassa Villages on Move Baltic-hankkeessa.

Hankeen rahoitus on Euroopan Unionin Erasmus+ Sport -ohjelmasta. Ohjelma tukee terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojekteja. Mukana hankkeessa ovat Suomen lisäksi Tanska ja kaikki Baltian maat.
 

 

 

 

 

 

 

 

VOMB – tietoa projektista
 

Tavoitteena: aktivoida ihmisiä erityisesti maaseutualueilla Itämeren ympärillä

* Arvot (joiden mukaan tavoitteet on tehty): tasavertaiset mahdollisuudet urheiluun, hyötyliikunta, kestävyys, moniammatillinen verkosto, liikunnan riemu ja innovatiivisuus

* Tavoitteet: Enemmän hyötyliikuntaa ja liikunnan riemua maaseudun asukkaille

* Aika: 2 vuotta (2017- 2018, 5 työpakettia)

Yhteistyömaat: Suomi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua


MITEN? TOIMINTA

Ideakilpailu: ihmiset antavat omia ideoitaan, joista voidaan kehittää innovatiivisia menetelmiä ja työkaluja, jotka tarjoavat helpomman mahdollisuuden hyötyliikuntaan ja urheiluun – yhteisöllisyyden tunne

Ideoiden kerääminen: (urheiluseuroista, kouluista, vastaanottokeskuksista)

Kyläkierros: testataan parhaat ideat

Ideapankki: ilmainen käyttöoikeus kaikille

Levittäminen ja arviointi

***

Southern Savo Sport Federation is one of the partner with XAMK (South-Eastern Finland University of Applied Sciences) in Villages on Move Baltic -project. Project is co-founded by the Erasmus + Programme of the European Union.


VOMB – about the project 
 

To activate all citizens especially in the rural, remote and isolated areas around Baltic sea.

Values (on which objectives were made): Equal access to sport, HEPA, sustainability, multi professional network, joy of sports and innovativeness

Objectives: More HEPA (Health Enhancing Physical Activity), joy of sports for rural citizens and Model of Culture of Experimentation

Timeline: 2 years (2017 - 2018, 5 work packages)

Partner countries: Finland, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania

 

HOW ? ACTION

Idea competition: people give their own ideas to develop concrete innovative methods and tools for easy access to sport and HEPA – sense of community

Collecting ideas: from sport clubs, schools, refugees centers, rural citizens in every age

Village tour: testing the best ideas

Idea bank: free access for everyone

Dissemination and evaluation

***

Hankkeen omat sivut ja lisätietoa / own pages of project and more information:

http://www.villagesonmove.com/

https://www.facebook.com/villagesonmove/

 

Yhteystiedot:

Petra Muraus, hanketyöntekijä, Project Associate, Villages on Move Baltic -hanke 1.9.2017 alkaen

(Mari Kurtti, Asiantuntija, Project Expert, Village on Move Baltic -hanke 1.1. - 31.8.2017)

Etelä-Savon Liikunta ry / Southern Savo Sports Federation (ESLi)

Paukkulantie 22 (ARTIUM), 50170 MIKKELI

+358 44 341 00 70

petra.muraus@esliikunta.fi

www.esliikunta.fi