Kouluille

ESLi:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman, Liikkuva koulu -ohjelman, Liikkuva opiskelu -ohjelman, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIkes) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.
 

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen tapoja:

  • Koulutukset eri kohderyhmille: opettajat, varhaiskasvattajat, ohjaajat ja valmentajat sekä nuoret
  • Verkostotapaamiset ja seminaarit
  • Liikuntaleiri ja muut tapahtumat
  • Lasten ja nuorten liikunnan hankkeet
  • Vanhempain- ja perheliikuntaillat

Liikuntaa ja hyvinvointia opiskelu - ja koulupäivään  

 

Etelä - Savon Liikunnalta saat apua koulun liikuntamyönteisen toimintakulttuurin luomisessa. Etsimme yhdessä koulujen kanssa keinoja, joiden avulla koululaisten liikkumista voidaan lisätä.  Päivittäisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen pitäisi näkyä koulun opetus- ja työsuunnitelmassa.

ESLi toimii osaltaan eteläsavolaisten koulujen paikallistukena Liikkuva koulu ohjelmassa

Lisätietoja

Anna Parta 044 3410077