Mentorointi

Etelä-Savon Liikunta ry tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta paikallisen Liikkuva koulu-hankkeen onnistumiseksi.

Tärkeimpänä tuen muotona on mentorointi. Etelä -Savon Liikunta ry tarjoaa maksutonta mentorointia kaikille Liikkuva koulu –tukea saaneille kouluille. Mentori on hankkeen tukihenkilö, jonka kanssa voi pohtia hankkeeseen liittyviä käytännönasioita. Mentorit ovat alueen työntekijöitä ja paikallisia opettajia, joilla on omakohtaista kokemusta koulupäivän liikunnallistamisesta, joten vinkkejä ja ideoitakin heiltä voi saada. Tärkein tuki on kuitenkin keskustelumahdollisuus hankekoordinaattorille hankkeen toteuttamisesta.

Mentorointiin kuuluu alkutilanteen kartoitus ja 1-3 mentorointikäyntiä. Mentori voi olla koulukohtainen tai hankekohtainen

Tähän toimintaan on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Lisätietoja Anna Parta 044 3410077