Koulutus

ESLi järjestää koulutusta

  • lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille
  • aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajille
  • ikääntyvien ohjaajille ja vertaisohjaajille
  • seuratoimijoille 
  • opettajille
  • oppilaille / nuorille
  • varhaiskasvattajille
  • aamu- ja iltapäiväohjaajille
  • kerho-ohjaajille
  • kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille

ESLi tuottaa laadukasta ja asiantuntevasti räätälöityä koulutusta sekä avoimena että tilauskoulutuksena. 

ESLi :n koulutukset pohjautuvat mm. Valon ja Terve Urheilija -hankkeen materiaaleihin.

Koulutukset ovat kaikille suunnattuja eli paikalle voi tulla myös yksityisenä henkilönä. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä ESLi: n jäsenyyttä.