Välkkäri-koulutus oppilaille

Välkkäri välituntiohjaajakoulutus

Lapset ja nuoret viettävät välitunneilla noin viisi tuntia viikossa. Se on suurempi määrä kuin minkään oppiaineen tuntimäärä viikossa. On hurja ero jaksamisen kannalta viettääkö välituntinsa istuen vai liikkuen kavereiden kanssa. 

Välkkäri-oppilaita teidän kouluun

Etelä-Savon Liikunta ry järjestää Välkkäri - välituntiliikuntaohjaajakoulutuksia 5.-9.luokkalaisille.

Alakoulun Välkkäri - välituntiliikuttaja koulutus 4-6lk oppilaille 


Välkkäri-koulutuksessa lapset ja nuoret  saavat valmiuksia toimia oman koulunsa välitunneilla liikkumaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina. Kolmen tunnin koulutuksen aikana leikitään erilaisia välituntileikkejä, opetetaan ryhmän hallintaa, ohjaamisen taitoja sekä leikin ohjaamisen rakennetta, tehdään ohjausharjoituksia ja suunnitellaan oman koulun välituntiliikuntaa.

Koulutuksen jälkeen voidaan aloittaa koulun Välkkäri-toiminta, jossa koulutetut oppilaat ovat pääroolissa sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Välituntitoiminnan yhdysopettaja tukee oppilaiden työtä ja kaikki opettajat kannustavat.

Koulutuksen kesto 2x90min, koulun valitsemana ajankohtana koulupäivän aikana.
Koulutuksen hinta 390€ sis. kouluttajan matkakulut

Hintaan sisältyy 10kpl oppilaan materiaalia. Lisäkappaleet 5€/kpl. Koulutukseen voi osallistua enintään 20 oppilasta

Yläkoulun välkkäri - koulutus 7-9lk oppilaille 


Yläkoulun välkkäri- koulutuksen tavoitteena on kannnustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakultuuria, tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään, innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan oman itsensä ja koulunsa näköistä toimintaa. On toivottavaa, että koulutukseen osallistuu erilaisin intressein liikuntaa lähestyviä nuoria. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumanjärjestäjänä, kolmas tiedottajana jne. Erilaisille vahvuuksille on käyttöä.

Koulutukseen valitaan tyttöjä ja poikia, 15-20 oppilaan ryhmä. Oppilaat voivat olla eri luokka-asteilta opettajan harkinnan mukaan. Koulun yhdysopettaja toimii nuorten tukena. Opettaja on myös mukana koko koulutuksen ajan. Lisäksi opettaja huolehtii koulutuksen käytännön järjestelyistä, vastaa oppilasryhmän kokoamisesta koulutukseen, tiedottaa kouluyhteisöä, toimii koulutetun ryhmän tukena.

Koulutuksen kesto 2x90min, koulun valitsemana ajankohtana koulupäivän aikana.
Koulutuksen hinta 390€ 

Lisätietoja

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077

Vamos välkälle - koulutus alakouluille

Vamos on espanjaa ja tarkoittaa suomeksi: mennään, anna mennä tai vauhtia. Toisin sanoen, Vamos Välkälle! -koulutus tarkoittaa vauhtia välitunnille. Välitunneilla on tunnetusti vipinää ja lasten riemuhuutoja kuuluu pitkin pihaa. Joillakin saattaa herätä kysymys, miksi sinne tarvitaan lisää vauhtia?

Tutkimukset osoittavat (Tuloskortti 2022), että kouluaikaisen liikunnan merkittävyys vähän liikkuville lapsille on merkittävä. Alakouluissa on paljon lapsia ja pitkät välitunnit ovat hyvää aikaa kerryttää liikuntapankkia täyteen. Erityisesti niiden lasten kohdalla, jotka eivät ole aktiivisia koulupäivän jälkeen.

Kesto

Sisältö:

Hinta: 320€