Supermuksut -video

Liikuntakasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Oleellista on kannustaa lapsia liikkumaan sekä antaa heidän kokeilla ja haastaa omia fyysisiä rajojaan. 

Aikuiset ja perheet ovat tärkeitä roolimalleja, koska meidän aikuisten antaman mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. 

Annetaan kaikkien lasten olla Supermuksuja!Video: Tussitaikurit Oy/Markerwizard Ltd 

Videon tekemiseen on saatu tukea OKM:ltä / Lisää liikettä -hanke