Iltapäivätoiminta

Lomakkeet

PDF-tiedostoIrtisanomislomake .pdf (17 kB)
Lapsen irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tai hoitotarpeen muutos tulee tehdä kirjallisesti ESLille edellisen kuukauden 15. päivään mennessä. Esim. tällä lomakkeella tai sähköpostitse
Tuntematon tiedostomuotoHakulomake 2019-2020.rtf (2.3 MB)
Esitietolomake 2019-2020

Tervetuloa ESLi:n Iippaan!

Elokuun 2019 maksu

5.8.2019
Elokuun maksut: 50 % kokokuukauden maksuista, paitsi 10 päivää toiminnassa olevilla, joilla läsnäolopäiviä 6 enemmän menee täysi maksu.

ESLi:n järjestämä iltapäivätoiminta alkaa 8.8.2019

5.8.2019
Toimintaa järjestetään Moision ja Rouhialan kouluilla. Mukaan ESLi:n liikunnalliseen iltapäivätoimintaan on tulossa n 60 lasta. Koulut alkavat Mikkelissä 8.8 ja ohjaajia iipoissa on 6. Ohjaajat aloittavat työnsä 7.8.2019

 Iltapäivätoimintaan haku lukukaudelle 2019-2020

Viralliset päätökset uusille 1. luokkalaisille iltapäivätoimintapaikasta on postitettu Mikkelin kaupungilta kevään aikana.

Ensisijaisesti toimintaan otetaan ekaluokkalaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Mikäli kuitenkin vielä tarvitsette lapsellenne ip-paikkaa  syksylle, voitte ottaa yhteyttä harri.taskinen@esliikunta.fi puh. 044-3410062

Päätöksiä 2 lk.lasten osalta on tehty kesän aikana.

Yleistä Mikkelin iltapäivätoiminnasta

Miten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan?

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea netin kautta, samassa osoitteessa jossa tehdään kouluun ilmoittautuminen (https://wilma.mikkeli.fi) ja samoilla käyttäjätunnuksilla.

Paikkaa voi hakea myös täyttämällä lomakkeen ja palauttamalla Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi/ Päivi Turunen, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Viimeistään viikolla 17 lähetetään jokaiselle toimintaan hakeneelle esitietolomake, jolla huoltajat antavat luottamuksellisia tietoja lapsestaan sekä valitsevat toiminnan tarpeen (=maksuluokan). Palauttamalla esitietolomakkeen huoltajat varmistavat toimintapaikan, pelkkä tammikuussa tehty ilmoittautuminen ei riitä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi tekee jokaisesta toimintaan otetusta lapsesta ottopäätöksen, joka toimitettaan huoltajille kesän aikana.

 

 

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä siten, että lapsi voi koulupäivän päätyttyä siirtyä välittömästi iltapäiväkerhoon. Toimintaa on päivittäin aina klo 16.30 saakka. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää ohjatun toiminnan parissa. Kerhossa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, liikuntaan, lepoon, kotitehtävien tekemiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi toimintaan sisältyy ohjattuja toimintatuokioita, joiden tarkoituksena on tukea tunne-elämän myönteistä kehitystä, luoda hyviä suhteita tovereihin, lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää rasismia sekä koulukiusaamista. Iltapäiväkerhossa tarjoillaan lapsille myös monipuolinen välipala. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille, etusijalla ovat ensimmäisen luokan oppilaat.

Missä iltapäivätoimintaa järjestetään? Kuka järjestää?

Mikkelissä iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään jokaisessa koulussa, jossa toimintaan on hakuaikana ilmoittautunut vähintään kuusi 1. luokan oppilasta. Pääperiaate on, että lapsi käy sen koulun iltapäiväkerhoa jossa hän on koulussa. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia koulusta kerhoon. ESLi toteuttaa iltapäivätoimintaa Mikkelin kaupungin avustuksella  Moision ja Rouhialan kouluilla.

 

Mitä iltapäivätoimintaan osallistuminen maksaa vanhemmille?

 Maksuluokat ovat seuraavat:

A. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 0-10 pv/kk, on vanhempien maksuosuus 50 €/kk

B. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika enintään 3h / päivä, on vanhempien maksuosuus 75 €/kk.

C. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika yli 3h / päivä, on vanhempien maksuosuus 100 €/kk. 

Mikäli samasta perheestä on kaksi tai useampia lapsia kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa (kerhopäiviä 11 päivää tai yli / kk ja yli 3 h/pv) on vanhempien maksuosuus toisesta ja seuraavista lapsista 75 €/kk/lapsi. Kerhomaksu sisältää välipalan, vakuutukset, retket ym. tavanomaisen kerhotoiminnan kustannukset. Lapsen irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tai hoitotarpeen muutos tulee tehdä kirjallisesti ESLille edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.


Lisätietoja: Harri Taskinen, ESLi , IP-yhteyshenkilö, puh. 044 3410062 harri.taskinen@esliikunta.fi

Päivi Turunen  Mikkelin kaupunki/Sivistystoimi, puh.  044-794 3013