Tähtiseurat

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma

Tähtiseura-ohjelma on uusi seuratoiminnan laatuohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Miksi uusi laatuohjelma – Tähtiseurat? 

 • Suomalainen urheiluseuratoiminta on ainutlaatuinen vahvuus kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat luoneet laatuohjelman, jonka tarkoituksena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelma tunnuksena toimii Tähtimerkki.
 • Olympiakomitean uudistunut toimintaympäristö mahdollistaa täysin uudenlaisen konseptin,
  jolla voidaan entistä paremmin edistää seuratoiminnan kehitystä maanlaajuisesti eri lajeissa
  ja kohderyhmissä
 • Pienessä maassa aktiivisesti yhdessä toimiminen on paras mahdollinen tapa luoda yhteisöllisyyttä, kehittyä, ja saavuttaa menestystä
 • Tarkoituksena on luoda alusta, joka mahdollistaa eri asteisen ja jatkuvan kehityksen seuratoiminnassa

Laatuseuraohjelmaa on rakennettu yhteistyössä lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjien kanssa.

 

Mitä hyötyä Tähtiseura-ohjelmasta on seuralle?

 • Yhteinen vahva brändi tuo esille seuran laadukkaan toiminnan
 • Seura saa tukea seuran kehittämiseen, joka mahdollistaa entistä parempaa seuratoimintaa
 • Sähköinen kehittämistyökalu seurojen käyttöön, tietoa, viestintää, hyviä malleja, koulutusta
 • Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena helpottaa seuran kehittämistyötä
 • Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista seurojen välillä sekä lajiliittojen että aluejärjestöjen kanssa
 • Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyväksi ja parantaa seuran imagoa harrastajille, vanhemmille, yhteistyökumppaneille, kunnille…

 

 

Lisää tietoa löytyy osoitteesta:

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

 

Tai ota yhteyttä seurakehittäjään