Kartoitus

Työhyvinvointikartoituksen tulokset antavat pohjan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työhyvinvoinnin kehittämisprosessiin sekä työhyvinvoinnin ennakointiin ja seurantaan. Kartoitukset voidaan jakaa koko työyhteisön liikuntaohjelman tilan kartoitukseen ja henkilöstön fyysisen kunnon kartoitukseen.