Räätälöinti

Työhyvinvointiohjema räätälöidään yhdessä työyhteisön kanssa. Räätälöintiä tehtäessä valintoihin vaikuttavat toimiala, työtehtävien luonne, tehtävän kuvat ja henkilöstön tila.Toimenpiteet voidaan valita jo valmiina olevasta palvelutarjottimesta tai ne voidaan räätälöidä kokonaan.

Buusti360, räätälöinti