TOIMINTA

Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, joka koostuu oppilaitoksista (yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut), urheiluseuroista ja asiantuntijaorganisaatioista. Se tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden yhdistää harjoittelu ja opiskelu arjessaan. Akatemioissa urheilijoita tukevat eri alojen asiantuntijat, kuten fysioterapeutit, fysiikkavalmentajat, ravitsemusneuvojat, lääkärit ja psyykkiset valmentajat. Toiminta kattaa urheilijan kehityspolun yläkoulusta aina huippu-urheilun tasolle.

Etelä-Savon Urheiluakatemian toimintojen tarkoituksena on järjestää ja ylläpitää Etelä-Savon alueella olevien paikkakuntien oppilaitoksissa ja kouluissa opiskelevien kansalliseen tai kansainväliseen menestykseen pyrkivien urheilijoiden käyttöön tarkoitettuja laadukkaita harjoittelu-, valmennus- ja asiantuntijatoimintoja sekä auttaa oppilaitoksissa opiskelevia urheilijoita yhdistämään opiskelu ja valmentautuminen kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa edellä mainituin toimin Etelä-Savon maakunnan vetovoimaisuutta nuorten parissa. Toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö, kaupunkien liikunta- ja sivistystoimet sekä yhteistyökumppanit.

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma koordinoi sekä kehittää maan kattavaa verkostoa

Lisätietoa löytyy Palvelumme urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille | Olympiakomitea