ESLi lisää liikettä laajalla rintamalla

2.11.2017

ESLi:n syyskokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 sekä tehtiin henkilövalintoja.

ESLi lisää liikettä laajalla rintamalla

 

Etelä-Savon Liikunnan keskeinen tehtävä on liikkeen lisääminen maakunnan asukkaiden keskuudessa.

ESLi:n keskiviikkoisessa syyskokouksessa hyväksyttiin ESLi:n vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Keskustelussa pohdittiin myös liikunnan aluejärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean yhteistyötä.

Suomalaisen urheilun ja liikunnan rakenteita on muokattu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Viimeisin vaihe oli Valon ja Suomen Olympiakomitean yhdistyminen. Suomen Olympiakomitea vastaa tällä hetkellä niin huippu-urheilusta kuin lasten ja nuorten sekä terveysliikunnan kehittämisestä. Liikunnan aluejärjestöt eivät ole uuden olympiakomitean jäseniä. Tulevan vuoden aikana ratkaistaan roolijako yhdessä aluejärjestöjen, OK:n ja OKM:n kanssa.

Maakuntauudistus on käynnistynyt ja se asettaa haasteita myös liikuntasektorille. Kuntien tehtävät vähenevät olennaisesti SOTE:n siirryttyä maakuntien vastuulle. Etelä-Savon Liikunta haluaa olla vahvasti mukana tässä uudistuksessa ja vaikuttamassa asukkaiden hyvinvointiin. Vesote-hankkeen avulla luodaan perustaa elintapaohjauksen palveluketjulle (liikunta, ravinto ja uni), jonka tavoitteena saada kuntiin pysyvää elintapaohjausta.

Etelä-Savon Urheiluakatemian hallinto siirtyi ESLi:lle vuoden 2017 syksyllä. Akatemian tarkoituksena on sovittaa yhteen urheilevan nuoren opiskelu ja kilpaurheilu. Savonlinnan ja Mikkelin Urheiluakatemia ovat Etelä-Savon Urheiluakatemian alla, mutta Savonlinnan akatemia toimii itsenäisesti. Akatemiaurheilijoiden kokonaismäärä on 350.

ESLi on mukana Liikkuva koulu ohjelmassa. ESLi:n tehtävänä on koordinoida alueellisista Liikkuva koulu –kehittämistyötä auttamalla ja tukemalla muita toimijoita paikallisessa Liikkuva koulu –kehittämistyössä. Lisäksi ESLi innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi sekä tukee kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa. ESLi tuottaa ja jakaa uusia ideoita sekä malleja koululaisten liikkeen lisäämiseksi ja tukee Valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman viestintää sekä kannustaa kouluja ja kuntia koulujen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä opettajien aktivointiin uusien oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. Tällä hetkellä Etelä-Savossa on jo 64  Liikkuvaksi kouluksi rekisteröitynyttä koulua.

 

Etelä-Savon Liikunta on aktiivinen hanketoimija. Elintapaohjauksen palveluketju-hanke toimii Sosterin ja ESSOTE:n alueilla, jonka tavoitteena saada vaikuttavaa elintapaohjausta ns. riskiryhmille. Mikkelin Teatterin, ESEDU:n ja lukion kanssa toteutetaan yhdessä Minä uskallan-hanke, jonka tavoitteena on liikunnan ja kulttuurin keinoin lisätä nuorten hyvinvointia. Hankkeessa tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä, edistetään opiskelukykyä, vuorovaikutusta, jaksamista ja esiintymistaitoa, jotka ovat tärkeitä avuja tulevaisuuden työelämässä. Maaseutuhankkeilla #liikkuva maaseutu ja hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin liikutetaan syrjäseutujen ihmisiä koko elämänkaarella. ESLi vastaa myös Mikkelin kansalaisopiston liikunta- ja tanssikurssien organisoinnista.

 

ESLi:n omilla tapahtumilla liikutetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Iskän kanssa liikkeelle – liikkuva isänpäivä on isänpäivän suosittu perhetapahtuma. Ruusukävely ja Linnanneitokierros liikuttavat naisia. Luonteri pyöräily vastaa kasvavaan pyöräilyn suosion nousuun. Apostolin kyyti on Mikkelin hiippakunnan ja seurakuntien yhteinen tapahtuma, jossa kirkonmenojen jälkeen lähdetään piispan johdolla kävelemään.

 

Lasten iltapäivätoiminta jatkuu Mikkelissä neljällä koululla teemalla liikkuva iltapäivä. Lähialueyhteistyö Pietarin alueen kanssa jatkuu. Tässä hankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa. CBC-ohjelmasta on haettu hankerahoitusta.

ESLi toimii partnerina Xamk:n hallinnoimassa Villages on Move in Baltic – hankkeessa. Hankkeeseen on saatu rahoitus Erasmus+ ohjelmasta.

Syyskokouksessa tehtiin myös hallitusvalintoja. Uutena jäsenenä hallitukseen nousi Savonrannan vapaa-aikaohjaaja Maija Kapanen. ESLi:n hallitus puheenjohtajana jatkaa Mari Makkonen Savonlinnasta. Varapuheenjohtajina toimivat Arto Seppälä Mikkelistä ja Marita Mattila Mäntyharjulta. Muut hallituksen jäsenet: Jarmo Hirvonen, Savonlinna, Juhani Mustonen, Juva, Jarmo Vuorinen, Mikkeli, Jorma Laasonen, Pieksämäki ja Hannu Tiusanen, Kangasniemi.