Hankekuvaus

Hankkeen kuvaus

ESLi:n hallinnoima Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulle erityisryhmille (soveltava liikunta), seniori-ikäisille sekä varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kohderyhmiä liikutetaan tanssin keinoin pääosin palvelukeskuksien, hoivakotien, toimintakeskuksien ja palvelukotien sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden omissa tiloissa. 

Tanssituokiossa tehdään lähinnä kausittain yhteistyötä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. eri järjestöt, yhdistykset ja kylätalot. Kuntien liikuntatoimet, kansalais- ja seutuopistot, alueen hankkeet ym. kuuluvat mukaan yhteistyöverkostoon.  


Hank­keen ta­voit­teet

Hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun asukkaiden arkea sekä lisätä liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin.

Edistää palvelukodeissa asuvien tai jaksohoidossa olevien erityisryhmien sekä ikääntyvien että kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä, kehittää tasapainoa ja tunteiden käsittelyä, musiikin ja tanssin keinoin.

Tukea kotona asuvien senioreiden ja soveltavan liikunnan piiriin kuuluvien henkilöiden toimintakykyä ja tasapainoa yhteisten tanssiliikuntatuokioiden kautta, joissa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Kartoittaa mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä esim. kotihoidon kanssa niiden kotona asuvien seniorien osalta, jotka eivät pääse mukaan esim. yhteisiin tapahtumiin liikuntarajoitteiden tms. esteiden vuoksi.

Viedä Lastentanssi osaksi päiväkotien ym. varhaiskasvatuksen yksiköiden toimintaa, tukea sekä henkilökuntaa, että lapsia tarjoamalla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista tanssillista liikunnallista tekemistä osana päivän ohjelmaa. Viedä pienille lapsille ja heidän perheilleen sekä isovanhemmille (sukupolvien kohtaaminen) kohdistettua tanssiliikuntaa myös esim. kylätaloille paikallisten tahojen kanssa yhteistyössä.

Tanssinohjauksien ja opetuksen lisäksi hankkeessa koulutetaan (vertais)ohjaajia esim. ikäihmisten tanssiliikunnan tueksi.

Määrälliset tavoitteet koskevat yksiköiden ja osallistujien määrää sekä tapaamiskertoja.


Tanssinopetus ja -ohjaus

Hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta erityisryhmille niin ikääntyville kuin vammaisille henkilöille musiikkiliikunnan, tanssiliikunnan, paritanssin, että soolotanssin kautta kohderyhmän oman lähtötason mukaisesti. Toimenpiteitä kohdistetaan myös varhaiskasvatuksen yksiköihin. Ohjauksia pidetään pääosin lähiopetuksina, mutta myös etäohjaus on mahdollista. Ohjaustunnit tanssi ja tanssiliikunnassa ovat esim. tuolitanssia, Tanssin taikaa ja tasapainoa tanssiliikuntaa senioreille (pystytunti, sisältäen tanssin ohella tasapaino- ja lihaskunto-osion), Lavis lavatanssijumppaa, Pyörätuolitanssia, Lastentanssia jne. Toimenpiteet painottuvat arkipäiviin ja päiväaikaan tapahtuviksi.


Toiminta-alue

Toiminta-alueena on Leader Veej’jakaja ry:n alue: Mikkeli (pois lukien kaupunkikeskusta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala.

Ideana on, että esim. saman päivän aikana voidaan tarjota tanssillista toimintaa samalla paikkakunnalla eri aikaan ja eri paikoissa. 


Toteutusaika 01.11.2022 - kevät 2024.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämis-ohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.


Kokonaisrahoitus 77.000,00 €, josta kehittämistuen osuus on 66.212,30 €.***

HANKKEEN TAUSTAA:


Hankkeen tarpeena ja taustalla on ESLi:n aiempien Tanssin taikaa ja tasapainoa -hankkeiden kautta havaittu tarve ja kysyntä tanssinohjaukselle eri kohderyhmissä.  

Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke Etelä-Savossa 
Veej´jakajan alueella 1.8.2019 - 30.4.2021. 

Tanssin taikaa ja tasapainoa 2-hanke hanke Etelä-Savossa Rajupusu Leaderin ja Piällysmiehen alueilla 1.5.2021 - 31.12.2022.


Paikoissa, joissa olemme vierailleet, on palaute sekä osallistujilta että henkilökunnalta ollut erittäin positiivista. Tanssilliset vierailut ovat olleet toivottuja ja odotettuja. Kohderyhmän kanssa käydyt keskustelut tukevat myös sitä, että tällaista toimintaa tarvitaan normaalien arjen toimintojen tueksi sekä tanssituokioista saadut vinkit on ollut mahdollista siirtää omaan toimintaan. Tässä on ollut tukena myös vertaisohjaajakoulutukset. 

Tanssin keinoin voidaan lähestyä asioita monista lähtökohdista niin kehollisten kuin tunnetason kokemuksien kautta. Tanssi monipuolisena lajina on sekä sosiaalista, fyysistä että henkistä puolta tukevaa toimintaan, joka voidaan räätälöidä ja tarjoilla kullekin kohderyhmälle sopivalla ja matalan kynnyksen tavalla.  


Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille ja tanssijoille yhteisistä tanssiaskeleista!

Yhteystiedot

Mari Kurtti
projektipäällikkö
tanssinopettaja (YAMK)
mari.kurtti(at)esliikunta.fi
0440 225 422