Hankekuvaus

”Tanssin taikaa ja tasapainoa” -hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Tanssiliikunta monipuolisena lajina tukee kokonaisvaltaista hyvinvointiamme sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen puolen kautta.

Toiminta-alueena Etelä-Savossa ovat seuraavat kunnat: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli (pois lukien ydinkeskusta), Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala. Hanke tekee monipuolisesta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.Hankkeen kuvaus

ESLi:n hallinnoima Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke tarjoaa monipuolista tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla. Hanke tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset sekä kohderyhmäkohtaisesti että yhteisten tapahtumien ja kurssien kautta.  Hanke toimii verkostomaisesti eli hankkeessa haetaan aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja ja -muotoja. Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja tuo siihen lisäksi tanssin ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien tuen. Hankkeen tavoitteena on viedä tanssi ja tanssiliikunta monipuolisella kirjolla lähelle maaseudun asukkaita ja samalla vaikuttaa heidän liikunta-aktiivisuuteensa lajin monipuolisten hyötyjen kautta - tanssien kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.Hank­keen ta­voit­teet

Elävöittää maaseudun asukkaiden arkea, lisätä liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin. Tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset kohderyhmittäin ja yhteisissä toiminnoissa sekä tarjota myös kesäasukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan esim. loma-aikoina.

Hankkeen avulla kootaan yhteen maaseudun tanssista kiinnostuneita henkilöitä, joiden harrastuksen jatkuvuuden tukena hankkeen jälkeen voisi olla esim. kansalaisopiston tai kyläyhdistyksen tarjonta. Tavoitteena on myös löytää ja kokeilla erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja poikkihallinnollisesti verkostoituen. Lisäksi hankeaikana koulutetaan ohjaajia ja vertaisohjaajia esim. lastentanssin ja ikäihmisten tanssiliikunnan tueksi. Hanke edistää kohderyhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia tanssiliikunnan kautta!


Tanssinopetus ja -ohjaus

Hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Opetustapa: pääsääntöisesti viikoittaiset kurssit (jatkuu vähintään yhden kauden esim. syyskausi tai kevätkausi) , viikonloppukurssit (eri puolella toiminta-aluetta), tanssilliset tapahtumat tai osa muuta tapahtumaa.


Kohderyhmä

Valitut kunnat/kylät Veej’jakajan alueella. Ensimmäisessä aallossa tietyt ja seuraavassa voi olla jatkavia sekä uusia tahoja mukana. Ideana on, että esim. saman päivän aikana voidaan tarjota tanssillista toimintaa samalla paikkakunnalla eri aikaan ja eri paikassa. Lisäksi kaiken ikäiset kokoavat tanssitapahtumat tai kurssit esim. viikonloppuisin tai loma-aikana, jolloin tarjonta on mahdollista kohdistaa myös kesäasukkaille.Yhteistyötahot 

Paikalliset toimijat (aluejohtokunnat, yhdistykset, urheiluseurat, yritykset, koulut, palvelutalot, liikuntatoimi jne), vierailevat tanssinopettajat ja -ohjaajat lähikaupungeista, kansalais- tai seutuopistoyhteistyö ym. aiheesta kiinnostuneet tahot joilla esim. asiakas, tila tms. resursseja tarjottavana syntyvään verkostoon.Toteutusaika 01.08.2019 - kevät 2021.

Hankkeen oli tarkoitus päättyä alunperin 31.10.2020. Mm. Koronan aiheuttamista muutoksista hankkeen toiminpiteiden toteutuksesta johtuen hankkeelle haettiin jatkoaikaa vuoden 2021 puolelle ja hakemus hyväksyttiin. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.Kokonaisrahoitus 106 125,00 €, josta on Euroopan unionin osuus + valtion osuus 59 998,54 €

Yhteystiedot

Mari Kurtti
projektipäällikkö
Tanssinopettaja (AMK)
mari.kurtti(at)esliikunta.fi
044 0225422