Hankekuvaus

”Tanssin taikaa ja tasapainoa 2” -hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla lapsista ikäihmisiin sekä tanssiliikunnan, paritanssin että soolotanssin kautta. Hankkeen kautta koulutetaan myös mm. vertaisohjaajia. Tanssiliikunta monipuolisena lajina tukee kokonaisvaltaista hyvinvointiamme sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen puolen kautta.

Toiminta-alueena ovat Piällysmies ry:n toiminta-alueen kunnat: Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinnan maaseutualueet sekä Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueen kunnat: Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava. Hanke tekee monipuolisesta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.


Hankkeen kuvaus

ESLi:n hallinnoima Tanssin taikaa ja tasapainoa 2 -hanke tarjoaa monipuolista tanssinopetusta ja -ohjausta Etelä-Savon maaseutualueille. Opetusta ja ohjausta tarjotaan laajan lajikirjon mukaisesti niin tanssiliikunnan, paritanssin kuin soolotanssin kautta, kohderyhmän tarpeisiin ja kysyntään vastaten. Hankkeen kautta koulutetaan myös mm. vertaisohjaajia. Hanke tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset sekä kohderyhmäkohtaisesti että yhteisten tapahtumien ja kurssien kautta. Lisäksi tanssin iloa viedään myös mm.varhaiskasvatuksen yksiköihin ja palvelukeskuksiin. Hanke toimii verkostomaisesti eli hankkeessa haetaan aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja ja – muotoja. Hanke hyödyntää paikallista osaamista ja tuo siihen lisäksi tanssin ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien tuen. Hankkeen tavoitteena on viedä tanssi ja tanssiliikunta monipuolisella kirjolla lähelle maaseudun asukkaita ja samalla vaikuttaa heidän liikunta-aktiivisuuteen lajin monipuolisten hyötyjen kautta – tanssien kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Hank­keen ta­voit­teet

Elävöittää maaseudun asukkaiden arkea, lisätä liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin. Tavoittaa eri-ikäiset kuntalaiset kohderyhmittäin ja yhteisissä toiminnoissa sekä tarjota myös kesäasukkaille mahdollisuus osallistua toimintaan esim. loma-aikoina.

Hankkeen avulla kootaan yhteen maaseudun tanssista kiinnostuneita henkilöitä, joiden harrastuksen jatkuvuuden tukena hankkeen jälkeen voisi olla esim. kansalaisopiston tai kyläyhdistyksen tarjonta. Tavoitteena on myös löytää ja kokeilla erilaisia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja poikkihallinnollisesti verkostoituen. Lisäksi hankeaikana koulutetaan (vertais)ohjaajia esim. lastentanssiin ja ikäihmisten tanssiliikunnan tueksi. Hanke edistää kohderyhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia tanssiliikunnan kautta!
Tanssinopetus ja -ohjaus

Hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta lapsista ikäihmisiin sekä musiikkiliikunnan, tanssiliikunnan, paritanssin, että soolotanssin kautta. Ohjauksia pidetään pääosin lähiopetuksina, mutta myös etäohjaus on mahdollista.  Hankkeessa koulutetaan ohjaajia, jotka voivat myös jatkossa toimia maaseudulla tanssinohjauksen parissa. Opetus- ja toimintatapa: viikoittaiset kurssit (esim. teemakuukauden tai kauden kestävät kurssit esim. kevät- kesä- tai syyskausi); viikonloppukurssit; tanssilliset tapahtumat tai osa muuta tapahtumaa.
Kohderyhmä

Piällysmies ry:n toiminta-alueen kunnat: Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinnan maaseutualueet sekä Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueen kunnat: Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava. Ensimmäisessä aallossa tietyt kylät tai kunnat ja seuraavassa voi olla jatkavia sekä uusia tahoja mukana. Ideana on, että esim. saman päivän aikana voidaan tarjota tanssillista toimintaa samalla paikkakunnalla eri aikaan ja eri paikassa. Esim. aamupäivä varhaiskasvatusikäisille ja koululaisille, iltapäivä ikäihmisille ja illalla nuorille / työikäisille. Lisäksi kaikenikäiset kokoavat tanssitapahtumat tai kurssit esim. viikonloppuisin tai loma-aikana, jolloin tarjonta on mahdollista kohdistaa myös kesäasukkaille.


Yhteistyötahot 

Paikalliset toimijat (kyläseurat, aluejohtokunnat, yhdistykset, urheiluseurat, yritykset, koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt, palvelutalot, liikuntatoimi jne), vierailevat tanssinopettajat ja-ohjaajat lähikaupungeista, kansalais- tai seutuopistoyhteistyö ym. aiheesta kiinnostuneet tahot joilla esim. asiakas, tila tms. resursseja tarjottavana syntyvään verkostoon.


Toteutusaika 01.05.2021 - syksy 2022.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämis-ohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.


Kokonaisrahoitus 113 640,00 €, josta on Euroopan unionin osuus + valtion osuus 63.638,40 €.


***


HANKKEEN TAUSTAA:
Tanssin taikaa ja tasapainoa

Hanketta edelsi Etelä-Savossa Veej´jakajan alueella 1.8.2019 - 30.4.2021 toiminut Tanssin taikaa ja tasapainoa -hanke, joka herätti kiinnostusta ja kysyntää laajemmalla alueella. Tämän palautteen myötä syntyi uusi hanke, uudelle alueelle.

Ensimmäisellä Tanssin taikaa ja tasapainoa hankkeella oli osallistujia yhteensä huikeat reilut 6500 (kaikki osallistujat yhteensä laskettuna jokaisessa tanssikerrassa erikseen). Tanssipaikkoja oli reilut 60 eri puolilla toimialuetta ja yhteistyökumppaneina oli n. 80 eri tahoa/organisaatiota. 

Lisätietoa päättyneestä hankkeesta näet blogista: 

https://www.maaseutukuriiri.fi/2021/04/28/kevat-keikkuen-tulevi/  

Lämmin kiitos kaikille yhteistyötahoille ja tanssijoille yhteisistä tanssiaskeleista!

Yhteystiedot

Mari Kurtti
projektipäällikkö
tanssinopettaja (YAMK)
mari.kurtti(at)esliikunta.fi
0440 225 422