Harrastuskaveri - toimintamalli

HSM-aluehankkeen tavoitteena on pilotoida muutamia HSM-harrastuskaveri malleja. Tavoitteena kehittää kunnan HSM- toiminnan tueksi malli, jossa edistettäisiin sitä, että harrastus olisi helpommin löydettävissä kaikille lapsille- ja nuorille.

Harrastuskaverimallin avulla houkutellaan mukaan myös uusia harrastajia. Harrastuskaverit voivat olla vertaisia omalta koululta. Heidän tehtävänä on mm. rohkaista uusia harrastajia mukaan ja mennä mukaan ensimmäisille harrastuskerroille.

Hankkeen aikana Harrastuskavereille kehitetään /pilotoidaan koulutusta, josta he saavat mm. työkaluja kuinka kohdata ja innostaa uusia harrastajia liikunnan pariin. 

Mallia pilotoidaan hankkeen aikana koulujen ja seurojen käyttöön. 

Lisätietoja

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077