Hanketoiminta

TARJOUSPYYNTÖ                                                 8.3.2019

 

 

 

Etelä-Savon Liikunta ry

 

“The development of cross-border sport tourism in cooperation with regional sport federations, sport clubs, public authorities and business society”

Hankkeen nimi: Vector-sport

Hankkeen kesto: 36 kk

Kuvaus:

Hankkeen aikana toteutetaan Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pietarissa useita erilaisia liikuntatapahtumia. Tapahtumien ympärille luodaan toimiva verkosto seuroista, lajiliitoista, viranomaisista ja yrityksistä tavoitteena kasvattaa liikuntamatkailun volyymia. Tapahtumat on valittu. Hankkeeseen kuuluu seminaarien järjestäminen, joita ovat: avausseminaari, seurantaseminaari ja hankkeen loppuseminaari. Tarjouspyyntöön kuuluvat seuraavat asiat:

-          seminaarien alustus, teoriaosuudet, hyvien käytänteiden mallintaminen, uusien ideoiden kehittäminen sekä pienryhmissä työskentelyn ohjaus ja tulosten yhteenveto

-          hankkeen seurantaa ja arviointia varten data keräilyn suunnittelu, työstö ja analysointi

-          innostaa ammattikorkeakoulun opiskelijoita osallistumaan hankkeeseen laatimalla tapahtumien yhteyteen harjoitustehtäviä.   

Tarjouksen tulee sisältää kuvaus edellä mainitun osion sisällöstä. Avausseminaarien päivämäärät varmistetaan lähiaikoina ja ne pidetään alueilla huhtikuun lopussa.

Hankkeen tähän osuuteen kolmen vuoden ajaksi on varattu rahoitus

Valinnan kriteerit:

1.    kokonaisuuden kattavuus tavoitteisiin nähden ja kuvaus sisällöstä

2.    toteuttavan asiantuntijan koulutus ja työkokemus

 

Tarjoukset s-postilla 22.3. klo 16.00 mennessä:

violetta.silivanenko@esliikunta.fi