HANKETOIMINTA

Villages on Move GO

Villages on the Move GO -ohjelma tukee terveyttä edistävän liikunnan kehittämisprojekteja. Mukana hankkeessa ovat Suomen lisäksi Liettua, Portugali, Slovenia, Unkari, Kypros ja Belgia.

Tanssin taikaa ja tasapainoa

Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella -hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulla erityisryhmille (soveltava liikunta), seniori-ikäisille sekä varhaiskasvatusikäisille lapsille. 

RIVE-hanke – Ryhmäytyminen itsensä tunteminen, vuorovaikutus ja elämäntaidot. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla.

RIVE-hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista liikunnan keinoin siten, että paikallistason toimijat saavat työkaluja ja vertaistukea tekemiseensä.

Seurassa, ei syrjässä -hanke

Hankkeen päätavoitteena on luoda hankealueella toimivien urheiluseuroihin uusia toimintamalleja, joilla ehkäistään nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä.

Urheiluseurat hyvinvoinnin lisääjinä -hanke

Kyseessä on päätoteuttaja Etelä-Savon Liikunnan ja osatoteuttajien Mikkelin Kilpa-Veikot ja Mikkelin Hiihtäjät
hyvinvointihanke, jossa lähdetään toteuttamaan elintapaohjausmallia urheiluseurojen toteuttamana.

Liike ja tunne- hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa yläkouluun ja toiselle asteelle. Toiminnan tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen liikunnan ja teatterin keinoin.

Johtamisen ja työhyvinvoinnin Bootcamp-Maailman parasta työelämää Etelä-Savoon -hankkeessa ratkaistaan tarvetta johtamisen kehittämiseen, joka vahvistaa organisaatioiden työhyvinvointia ja henkilöstökäytäntöjä. 

Hankkeen tavoitteena on johdon ja avainhenkilöiden osaamisen kehittäminen vastaamaan paremmin
työelämän ja johtamisen muutoksiin