Liity ESLi:n jäseneksi

ESLi:n jäsenhakemuslomake

Haluamme liittyä Etelä-Savon Liikunta ry:n jäseneksi *

Etelä-Savon Liikunta ry:n (ESLi) jäseniksi voivat liittyä Etelä-Savossa toimivat rekisteröidyt valtakunnalliset urheilu- ja liikuntajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alueelliset organisaatiot sekä muut urheilua ja liikuntaa edistävät maakunnalliset oikeustoimikelpoiset yhdistykset.  

Jäseneksi voivat liittyä myös rekisteröidyt säätiöt sekä urheilua ja liikuntaa harjoittavat rekisteröidyt urheiluseurat ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. ESLi:n hallitus käsittelee jäsenanomukset kirjallisen hakemuksen perusteella. Jäseneksi hyväksymisestä ilmoitetaan hakijalle hallituksen kokouksen jälkeen.

Jäsenmaksu seuroille on 20 €/ vuosi, muille yhteisöille 50€/ vuosi.