Liikkuva koulu -paja - Liikunta kouluyhteisön tukena

Miten oman työyhteisön hyvinvointia voidaan kehittää yhteisen liikkumisen kautta?

Muutosta on helpointa lähteä hakemaan yhdessä koko työyhteisön kanssa. Tällöin sosiaalinen normisto saadaan myös jatkossa tukemaan paremmin yksilön omaa aktiivista työpäivää.

Olemme koonneet oheisen vuosikellon mukaisesti helposti käyttöön otettavia toiminnallisia vinkkejä työyhteisönne arjen aktivoimiseksi ja oman sekä yhteisön yhteisen liikkumisen lisäämiseksi. Voitte hyödyntää valmista mallia, sen yksittäisiä osia tai muokata sivuilta löytyvien vinkkien ja esimerkkitapausten avulla omaan työyhteisöönne sopivan mallin.

Jos teillä on tarvetta koulutuksiin tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin (kuntotestaukset, tyhy-päivät, työpaikkakohtaiset ohjaukset, luennot…), olkaa yhteydessä meihin, Etelä-Savon Liikuntaan.

Liikunta kouluyhteisön tukena - koulutus (kesto 2-3 t)

Tämä koulutus haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu - ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Jokainen koulutukseen osallistuva pääse vaikuttamaan yhteisiin valintoihin. Koulutus voidaan toteuttaa esim. yhteistoimintaajalla tai veso-koulutuksena.

Lisätietoja

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077

Lisää työyhteisöjen liikunnasta

Liisa Haikonen

Liisa Haikonen
044 3410057
liisa.haikonen(at)esliikunta.fi