Liikkuva koulu

Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisätietoa Liikkuvan koulun verkkosivuilla: www.liikkuvakoulu.fi.

Liikkuvassa koulussa on tärkeää

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

ESLi: n kehittämistyön päämääränä on mahdollistaa peruskouluikäisille lapsille tunti liikettä koulupäivän aikana sekä luoda tätä kautta mahdollisuuksia innostua liikunnasta ja urheilusta.

Innostamme uusia kouluja mukaan Liikkuva koulu ohjelmaan ja tuemme kehittämistyötä tekeviä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa. Tavoitteena on kuntien, koulujen ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyön lisääminen aktiivisen ja viihtyisän koulupäivän kehittämistyössä.

Aktivoimme kuntia ja kouluja liikuntaolosuhteiden kehittämistyöhön sekä uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Sivuvalikosta löydät työpajat ja koulutukset.

Yhteystiedot

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077