Yleistä tietoa

Iltapäivätoimintaan haku lukukaudelle 2023-2024 ja 2024-2025.Viralliset päätökset uusille 1. luokkalaisille   iltapäiväkerhopaikasta on postitettu huhti-toukokuun vaihteessa  2023 koteihin. Myöhemmin hakeneet on käsitelty saapumisjärjestyksessä erikseen.

 Lukuvuodelle 2024-2025 toimintaan otetaan ensisijaisesti ekaluokkalaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. 

PAikat on haettavissa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa 2024. Tämän jälkeen tulleet hakemukset käsittelemme viiveellä.

Mikäli kuitenkin vielä tarvitsette lapsellenne ip-paikkaa syksylle, ( ettekä hakeneet tammikuussa) voitte ottaa yhteyttä tai hakea paikkaa sähköisen lomakkeen kautta

www.oppiminen.mikkeli.fi /perusopetus/perusopetuksen-yhteiset-kaytannot/yhteiset/iltapaivatoiminta

Ip kerhojen ryhmät pyritään ottamaan täyteen hakijoista. Rajoituksena tulee kuitenkin tila-asiat, jotka määrittelevät maksimi lapsimäärän. Tästä syystä 2. lk -> otamme vain jos ryhmään mahtuu.

Maikki Viljanen
maikki.viljanen(at)esliikunta.fi  
044 3410062

Yleistä Mikkelin iltapäivätoiminnasta

Miten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan?

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voi hakea netin kautta, samassa osoitteessa jossa tehdään kouluun ilmoittautuminen (https://wilma.mikkeli.fi) ja samoilla käyttäjätunnuksilla.

Paikkaa voi hakea myös täyttämällä sähköisenlomakkeen kaupungin nettisivuilla. Lisätietoa tästä antaa Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi/ Päivi Turunen, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikkelin kaupungin sivistystoimi tekee jokaisesta toimintaan otetusta lapsesta ottopäätöksen, joka toimitettaan huoltajille kesän aikana.

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä siten, että lapsi voi koulupäivän päätyttyä siirtyä välittömästi iltapäiväkerhoon. 

Toimintaa on päivittäin aina klo 16.30 saakka.

 Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää ohjatun toiminnan parissa. Kerhossa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, liikuntaan, lepoon, kotitehtävien tekemiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi toimintaan sisältyy ohjattuja toiminta (liikunta)tuokioita, joiden tarkoituksena on tukea tunne-elämän myönteistä kehitystä, luoda hyviä suhteita tovereihin, lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää rasismia sekä koulukiusaamista. 

Iltapäiväkerhossa tarjoillaan lapsille myös monipuolinen välipala. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille, etusijalla ovat ensimmäisen luokan oppilaat.


Missä iltapäivätoimintaa järjestetään? Kuka järjestää?

Mikkelissä iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään jokaisessa koulussa, jossa toimintaan on hakuaikana ilmoittautunut vähintään kuusi 1. luokan oppilasta. Pääperiaate on, että lapsi käy sen koulun iltapäiväkerhoa jossa hän on koulussa. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia koulusta kerhoon. ESLi toteuttaa iltapäivätoimintaa Mikkelin kaupungin avustuksella  Moision, Rouhialan, Launialan ja Päämajan kouluilla.

Mitä iltapäivätoimintaan osallistuminen maksaa vanhemmille?

Maksuluokat ovat seuraavat:

  1. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 0-10 pv/kk, on vanhempien maksuosuus 50 €/kk
  2. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika enintään 3h / päivä, on vanhempien maksuosuus 75 €/kk.
  3. Lapsella on läsnäolopäiviä kerhossa 11 tai enemmän / kk ja kerhossa oloaika yli 3h / päivä, on vanhempien maksuosuus 100 €/kk.

Mikäli samasta perheestä on kaksi tai useampia lapsia kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa (kerhopäiviä 11 päivää tai yli / kk ja yli 3 h/pv) on vanhempien maksuosuus toisesta ja seuraavista lapsista 75 €/kk/lapsi. Kerhomaksu sisältää välipalan, vakuutukset, retket ym. tavanomaisen kerhotoiminnan kustannukset. Lapsen irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tai hoitotarpeen muutos tulee tehdä kirjallisesti ESLille edellisen kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen maikki.viljanen@esliikunta.fi.

Lisätietoja

Maikki Viljanen

Maikki Viljanen
ESLi, iltapäivätoiminnan yhteyshenkilö
044 3410062 
maikki.viljanen(at)esliikunta.fi

Päivi Turunen
Mikkelin kaupunki / Sivistystoimi
044 7943013