Matkalla liikkuvaksi kouluksi

Rekisteröityminen
Rekisteröikää koulunne Liikkuvaksi kouluksi. Rekisteröityminen on maksutonta. 

Mentorointi (maksutonta tukea kouluille matkalla Liikkuvaksi kouluksi)
Tarvitseeko koulunne apua koulupäivän liikunnallistamiseen? Haluaako opettajakunta tai liikunnan kehittämisryhmä apua ideointiin ja suunnitteluun? ESLi:lla on koulutettuja mentoreita valmiina tulemaan koulullenne ideoimaan liikkuvampaa koulupäivää. Mentorointi on koululle / kunnalle maksutonta palvelua!

Nykytilan arviointi
Liikkuva koulu -toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista. Koulut voivat hyödyntää työkalua keskustelujen käymiseen oman koulun tilanteesta esim. opettajainkokouksessa, Liikkuva koulu -tiimissä tai koko kouluyhteisön kesken. 

Nykytilan arviointi on osa valtakunnallista Liikkuva koulu toiminnan seurantaa. Koulujen kannattaa täyttää nykytilan arviointi lukuvuosittain. Arvioinnin tavoitteet ovat mm. koulussa; oman toiminnan ja koulun tilan näkyväksi tekeminen itsearvioinnin avulla, oman koulun toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää.