KOULU- JA OPISKELUVUOSIEN LIIKUNTA

ESLi:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelman, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIkes) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen tapoja:

 • Koulutukset eri kohderyhmille: opettajat, varhaiskasvattajat, ohjaajat ja valmentajat sekä nuoret
 • Liikuntaleiri ja muut tapahtumat
 • Lasten ja nuorten liikunnan hankkeet
 • Vanhempain- ja perheliikuntaillat

Liikuntaa ja hyvinvointia opiskelu - ja koulupäivään 

ESLi toimii osaltaan eteläsavolaisten koulujen paikallistukena Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu ohjelmassa.

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä peruskouluissa -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2021–28.2.2022. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.
Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteyteen


Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle lapselle ja nuorella mahdollistuu tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteena on vauhdittaa ja tukea Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti. Lisäksi edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia liikunnalliseen harrastukseen koulupäivän yhteydessä.


 • Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suosituksien tietoisuuden ja toteutumisen edistäminen
 • Liikkuva koulu -kehittämistyön jatkuvuuden varmistaminen ja alueellinen verkostotyö
 • Harrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä
 • Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti


Lisää liikettä opiskeluun


Päämääränä on Liikkuva opiskelu -toiminnan laajentaminen ja kehittäminen oppilaitoksissa. Toimintaa viedään eteenpäin jakamalla hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, lisäämällä toimijoiden osaamista sekä kannustamalla liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.

 • Liikkuva opiskelu -toiminnan laajentaminen oppilaitoksiin sekä hyvien toimintamallien jakaminen
 • Liikunnan aluejärjestöjen tukipalveluiden kehittäminen ja tunnettuuden edistäminen
 • Uusien tukityökalujen ja sisältöjen tuottaminen liikuntatietoisuuden lisäämiseksi sekä kehittämistyön edistämiseksi
 •   Verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti

Yhteystiedot

Maikki Viljanen

Maikki Viljanen
Iltapäivätoiminnan yhteyshenkilö
maikki.viljanen(at)esliikunta.fi
044 341 0062 

Anna Parta

Anna Parta
Liikkuva koulu
Liikkuva opiskelu
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077