Lisää liikettä varhaiskasvatukseen

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2024–29.2.2025. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

**

Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoitteet

Kehittämistyön päämääränä on edistää varhaiskasvatusikäisten fyysisen aktiivisuuden suosituksientoteutumista, vähintään kaksi tuntia varhaiskasvatuspäivän aikana. Tavoitteena on, että yli 90 prosenttia 4–6-vuotiaista lapsista liikkuu suositusten mukaisesti vähintään kolme tuntia päivässä. Tavoitteena on paikallisen edistämisen keinoin saada varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä vakiinnuttamaan liikunnallinen toimintakulttuuri sekä tukea niitä toimintayksiköitä, jotka ovat liikunnallisen toimintakulttuurin muutoksen alkuvaiheessa. Tavoitteena on myös perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen ja sen merkityksen informointi lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Aluejärjestöt tukevat kuntia ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä kehittämistyön eri vaiheissa.

Kehittämistyön tavoitteina ovat:

• Liikkuva varhaiskasvatus –ohjelman vakiinnuttaminen ja liikuntamyönteisen   toimintakulttuurin tukeminen sen eri vaiheissa

• Varhaiskasvattajien liikuntaosaamisen lisääminen

• Perheiden liikuntatietoisuuden lisääminen

• Varhaiskasvatusverkostojen kehittäminen -verkostomaisten työtapojen edistäminen alueellisesti ja paikallisesti yli hallintokuntien

Yhteystiedot

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077

Kysy varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksia

Liikunnan aluejärjestöjen koulutuskokonaisuus.