Uutta buugia Liikkuva opiskelu - toimintaan!

Uusi työpaja pureutuu juuri teidän oppilaitoksenne liikkuvaan arkeen ja toimii liikkuvan opiskelun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa syntyy hyvinvoinnin vuosikello.

Lisätietoja:

Työpajan tavoitteena on tukea oppilaitosten pitkäjänteistä kehittämistyötä ja toiminnan jatkuvuutta sekä jäsentää liikkuvaa opiskeluarkea konkreettisin keinoin. 

  • Nykytilan arvion hyödyntäminen Liikkuvan oppilaitoksen kehittämisessä
  • Toiminnallinen oppiminen työkaluna
  • Tutkimusfaktat toiminnan perustana
  • Opiskelijoiden osallisuus Liikkuvassa oppilaitoksessa ja tietoisuus fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta opiskeluun
  • Vanhempien osallisuus ja tietoisuus
  • Oppilaitoksen oman hyvinvoinnin ja liikkumisen vuosikellon pohdinta ja sen laatiminen