Varhaiskasvattajille

Liikkuva varhaiskasvatus

Koulutus on ammatillinen keino kehittää koko työyhteisön (päiväkoti, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus) sekä yksittäisen työntekijän osaamista lasten liikuttajana sekä fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan ohjaajana.

Koulutusta työyhteisölle

  • Ilo kasvaa liikkuen, Pienten askelten perehdytys  työyhteisölle  (maksuton) 1,5–2 t
  • Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja  3 t
  • Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa  3 t
  • Lasten motoristen taitojen havainnointi  3 t
  • Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä,   fyysisen aktiivisuuden suositukset   käytäntöön    5 t
  • Liikuntaleikkikoulu  ohjaajakoulutus  16 t

Koulutusta varhaiskasvatuksen johtajille

Varhaiskasvatuksen esimiesten työpaja 1,5–2 t

  • Lasten liikkumisen lisäämiseen  omassa yksikössä
  • Työhyvinvoinnin edistäminen
  • Henkilökunnan ammatillisuuden vahvistaminen

Vanhempainilta-luento tai toiminnallinen vanhempainilta

Luennon aikana avataan tutkimuksellisia perusteita varhaiskasvatusikäisen lapsen liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle, herätellään ja kannustetaan perheitä liikunnan mahdollisuuksiin arjessa sekä tarjotaan perheille ideoita yhteiseen liikkumiseen.

Toiminnallisessa vanhempainillassa ovat myös perheiden lapset mukana liikkumassa. Tilaisuus muokataan varhaiskasvatusyksikön/kunnan tarpeiden mukaan.

Liikunnan täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Lisätietoja

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077