Liikkuva varhaiskasvatus

Liikkuva varhaiskasvatus – ilo kasvaa liikkuen

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua 

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelman materiaalit ovat ladattavissa https://liikkuvavarhaiskasvatus.fi/tukimateriaalit/ 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma oli vuosina 2015–2019 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma. Uuden Liikkuva varhaiskasvatus nimen myötä ohjelma kytkeytyy entistä vahvemmin valtakunnalliseen kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen kaikissa ryhmissä. 

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi LIKES-tutkimuskeskus by Jamk. Liikkuva varhaiskasvatus ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa
www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

Yhteystiedot

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077