Lisää liikettä -hanke

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat -ohjelmakokonaisuuden kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2023–29.2.2024. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.


Lisää liikettä perusopetukseen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteyteen

Kehittämistyön päämääränä on, että jokaiselle oppilaalle mahdollistetaan tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tavoitteenamme on juurruttaa Liikkuva koulu -kehittämistyötä paikallisesti niin, että hyvin alkanut toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen. Lisäksi tuemme Harrastamisen Suomen mallin yhteistyötä eri toimijoiden kesken, moniammatillinen yhteistyö on yksi onnistumisen edellytys. Matalan kynnyksen laadukas harrastustoiminta koulujen iltapäivissä antaa uusia mahdollisuuksia, innostaa mukaan ja kokeilemaan uutta.

Tavoitteet peruskouluissa:

• Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä ja välituntiliikunnan kehittäminen Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen, nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehittämistyössä

• Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen

• Liikkuva koulu -ja harrastusverkostojen kehittäminen 


Lisää liikettä opiskeluun

Kehittämistyön päämääränä on koordinoida, auttaa ja tukea toimijoita ja opiskelijoita alueellisessa ja paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä kohti liikkuvampaa opiskelupäivää. Toimintaa viedään eteenpäin jakamalla hyviä käytänteitä ja toimintamalleja, lisäämällä toimijoiden osaamista sekä kannustamalla liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämistyössä.

Tavoitteet 2.asteen oppilaitoksissa:

• Liikkuva opiskelu –ohjelman edistäminen ja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittäminen

• Opiskelijoiden vertaistuen osaamisen lisääminen, oppilaiden osallisuus huomioiden

• Liikkuva opiskelu verkostotyön kehittäminen

Lisätietoja:

Anna Parta

Anna Parta
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 341 0077