KOULU- JA OPISKELUVUOSIEN LIIKUNTA

ESLi:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.

Teemme laajaa yhteistyötä mm. kuntien eri hallinnonalojen, Aluehallintoviranomaisen (AVI), Liikkuva koulu -ohjelman, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman, Opetushallituksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Liiikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiön (LIkes) sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen kanssa.

Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen tapoja:

  • Koulutukset eri kohderyhmille: opettajat, varhaiskasvattajat, ohjaajat ja valmentajat sekä nuoret
  • Liikuntaleiri ja muut tapahtumat
  • Lasten ja nuorten liikunnan hankkeet
  • Vanhempain- ja perheliikuntaillat

Liikuntaa ja hyvinvointia opiskelu - ja koulupäivään 

Etelä - Savon Liikunnalta saat apua koulun liikuntamyönteisen toimintakulttuurin luomisessa. Etsimme yhdessä koulujen kanssa keinoja, joiden avulla koululaisten liikkumista voidaan lisätä.  Päivittäisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen pitäisi näkyä koulun opetus- ja työsuunnitelmassa.

ESLi toimii osaltaan eteläsavolaisten koulujen paikallistukena Liikkuva koulu ohjelmassa.

Yhteystiedot

Maikki Viljanen

Maikki Viljanen
Iltapäivätoiminnan yhteyshenkilö
maikki.viljanen(at)esliikunta.fi
044 3410062 

Anna Parta

Anna Parta
Liikkuva koulu
Liikkuva opiskelu
anna.parta(at)esliikunta.fi 
044 3410077